Luomu 2.0 ohjelman –täytäntöönpano on hyvässä vauhdissa

Uutinen - Julkaistu 6.5.2022

Vuosi sitten julkaistun luomu 2.0 –ohjelman täytäntöönpano on käynnissä. Täytäntöönpanoseminaarissa käytännön toteutuksesta vastaavat työryhmät esittelivät toimenpiteiden luonnokset, toimeenpanosuunnitelma valmistuu syksyllä.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti Luomu 2.0. –ohjelman täytäntöönpanoseminaarin 6. toukokuuta. Mukana oli koko luomusektori tuottajista virkamiehiin.

Luomu 2.0 –ohjelman tavoitteena on mm. luomuviljelyalan kasvattaminen 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on realistinen, mutta samalla on muistettava, että luomupelloilta on jatkossa saatava enemmän satoa. Kuluttajien ja ruokapalveluiden luomun kysyntä on kasvussa. Yhtenä ohjelman tavoitteena on myös viennin edistäminen. Näin tiivisti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio luomuohjelman tavoitteita avauspuheenvuorossaan.

EU:n luomulähettiläsverkostossa Suomea edustaa Pro Luomun MMM:n ja Ruokaviraston kollektiivi.

– Verkosto keskittyy luomun kehittämistyön edistämiseen. Suomessa luomun kehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut huimaa. Luomun myynti on tuplaantunut ja vienti on kuusinkertaistanut, iloitsee luomulähettiläs Aura Lamminparras Pro Luomusta.

Luomuohjelman toimeenpanon käytännön toteutus on vastuutettu neljään eri työryhmään. Luomun tuotannon ja kulutuksen ryhmässä pohditaan tuotannon lisäämistä kulutuksen kasvaessa, ammattikeittiöiden luomun käyttöä sekä luomuelintarvikkeiden valikoiman ja jalostuksen sekä luomuviennin lisäämistä sekä luomulainsäädännön ja valvonnan kehittämistä. Luomukeruualueen kasvattamisen ryhmä etsii keinoja luomukeruualueiden lisäämiseksi. Luomukasvatettua kalaa ei Suomessa kasvateta. Luomuvesiviljelyryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuudet kalankasvatuksen käynnistämiseksi. Luomututkimuksen ja -osaamisen kehittämisen ja neuvonnan ja luomutiedon lisäämisen keinoin edesautetaan luomua läpileikkaavasti.

Ryhmät ovat tähän mennessä saaneet aikaan luonnokset toimenpiteistä, mittareista, rahoitusläheteistä ja kustannuksista. Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua toimenpiteiden painotuksista, rahoituksen keinoista ja ylipäätään tuotannon mahdollisuuksista nykyisessä varsin epävakaassa toimintaympäristössä. Toimeenpanosuunnitelma julkaistaan tämän vuoden syksyllä.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 029 5162 059

https://mmm.fi/luomu

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 6.5.2022


Aihetunnisteet: luomu, ruoka