Luonnonhaittakorvaus ja luomusitoumukset haettavina, ympäristösitoumuksia jatketaan vuodella nykyisillä ehdoilla

Uutinen - Julkaistu 4.2.2022

Valtioneuvosto hyväksyi 3.2.2022 maatalouden ympäristöasioihin liittyviä asetuksia. Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset sekä luonnonhaittakorvaus tulevat haettavaksi. 

Vuonna 2022 viljelijä voi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Uusia ympäristökorvauksen sitoumuksia ei voi antaa. Olemassa oleviin luonnonmukaisen tuotannon, luonnonmukaisen kotieläintuotannon sekä ympäristökorvauksen sitoumuksiin voi hakea vuoden jatkoaikaa.

Uusia ympäristösopimuksia on vuonna 2022 mahdollista tehdä rajoitetusti, johtuen määrärahojen niukkuudesta. Ympäristösopimuksista haettaviksi tulevat kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevat sopimukset sekä alkuperäiskasvilajikkeiden säilyttämistä koskeva sopimus. Ympäristösopimuksien, alkuperäiskasvilajikkeen säilyttämistä ja kasvi- ja eläingeenivarojen säilyttämistä koskevien sopimusten voimassaoloa voi jatkaa vuodella.

Kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen voi tehdä viljelijän lisäksi myös rekisteröity yhdistys. Vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen. Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta myönnetään uusiin kosteikkoinvestointeihin.

Voimassa oleviin ympäristökorvaussitoumuksiin sekä luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari.  Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksiin voi lisätä ehdot täyttävää pinta-alaa, ja ympäristökorvaussitoumuksiin korvauskelpoista alaa, jonka korvaukseen sitoutunut on ilmoittanut tukihakemuksessa vuonna 2021. Vaikka uusia sitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää toiselle tai jakaa.

Tukijärjestelmät perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020, johon tehdyt viimeisimmät muutokset komissio hyväksyi 14.4.2021.

Valtioneuvoston asetus avautuu tästä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, puh. 0295162356
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 040 839 6599

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.2.2022


Aihetunnisteet: luomu, maatalous