Luonnonhaittakorvaus ja luomusitoumukset haettavina, ympäristösitoumuksia jatketaan vuodella nykyisillä ehdoilla

Uutinen - Julkaistu 22.4.2021

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina useita maatalouden ympäristöasioihin liittyviä tukiasetuksia. Luonnonhaittakorvaus, luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset tulevat haettavaksi. Nykyiseen ympäristösitoumukseen ja ympäristösopimuksiin voi hakea vuoden jatkoaikaa. Lisäksi haettavaksi tulevat kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevat sopimukset.

Tukijärjestelmät perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020, johon tehnyt muutokset komissio hyväksyi 14.4.2021.

Vuonna 2021 viljelijät voivat hakea luonnonhaittakorvausta ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Viljelijä voi hakea ympäristösitoumukseen vuoden jatkoaikaa. Uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, mutta voimassa oleviin sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari.  Lisäksi sitoumuksiin voi lisätä korvauskelpoista alaa, jonka ympäristökorvaukseen sitoutunut on ilmoittanut tukihakemuksessa vuonna 2020. Vaikka uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää toiselle tai jakaa.

Ympäristösopimuksia ja maatalouden geenivarojen säilyttämistä koskevia sopimuksia, joiden voimassaolo päättyy tänä vuonna, jatketaan vuodella entisillä ehdoilla viljelijän niin halutessa. Alkuperäisrotusopimuksissa ei vaadita eläinten lisääntymistä, jos velvoite on jo täytetty. Uusia kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia voi hakea. Myös uusia maatalouden geenivarojen säilyttämistä koskevia sopimuksia voi hakea.

Korvausta voi hakea ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi.
Lietelannan sijoittamista sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämistä koskevissa ympäristösitoumuksen lohkokohtaisissa toimenpiteissä on nostettu korvaukseen oikeuttavan pinta-alan määrää 60 prosentista 80 prosenttiin maatilan korvauskelpoisesta alasta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, puh. 0295162356
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, puh. 040 318 8957
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 040 839 6599

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.4.2021


Aihetunnisteet: luomu, luonnonhoito, maatalous