Luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus kokoaa keinoja monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Uutinen - Julkaistu 31.10.2023

Euroopan komissio julkaisi kesällä luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistuksen. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön webinaarissa 23.10.2023 vapaaehtoista ohjeistusta tarkasteltiin erityisesti boreaalisesta näkökulmasta.

Komissio esitteli webinaarin aluksi tuoreen luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistuksen (Closer-to-Nature Forest Management). Webinaari avasi keskustelun ohjeistuksen merkityksestä ja toimeenpanosta Suomessa. Keskeisinä teemoina käsiteltiin säästöpuumetsätaloutta sekä jatkuvaa kasvatusta.

Ohjeistus on valmisteltu yhdessä jäsenmaiden ja sidosryhmien kanssa Metsät ja luonto -työryhmässä, jossa myös Suomi on ollut aktiivisesti mukana. Työryhmässä pohdittiin myös kestävän metsänhoidon ja luonnonläheisemmän metsänhoidon suhdetta toisiinsa. Luonnonläheisempi metsänhoito voidaan nähdä keinona edistää kestävän metsänhoidon ekologista pilaria.

Luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus pitää sisällään toimenpidesuosituksia, joiden avulla voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin erityisesti talousmetsissä. Ohjeistuksen päätavoitteita ovat rakenteellisen monimuotoisuuden lisääminen ja luonnon dynamiikan edistäminen. Keskeisiä tarkasteltavia alueita ovat esimerkiksi luontainen uudistaminen, miten hakkuu toteutetaan, kuolleen puun säästäminen, maaperän ja vesistöjen huomioon ottaminen sekä säästettävät kohteet.

Ohjeistukset ovat vapaaehtoisia ja metsänomistajat voivat halutessaan ottaa ne käyttöönsä omien metsiensä hoidossa. Ohjeistuksia kehitetään edelleen jäsenvaltioiden toimesta.

Suomesta ohjeistuksen laatimiseen ovat osallistuneet maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus.

Komission julkaisema luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus

Komissio julkaisee ohjeistuksen suomeksi alkuvuonna 2024.

Lisätiedot

  • Katja Matveinen, johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 287, etunimi.sukunimi@gov.fi
  • Maarit Loiskekoski, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, p. 029 5250 169, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 23.10.2023


Aihetunnisteet: EU, metsänhoito, monimuotoisuus