Luonnontuotealalla ennakoidaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Uutinen - Julkaistu 13.11.2017

Luonnontuotealan pk-yritykset arvioivat lähitulevaisuuden yleiset suhdannenäkymät selvästi positiivisemmiksi kuin vuosi sitten. Myös näkymät kannattavuuden, vakavaraisuuden, innovaatioiden sekä tilausten määrän osalta ovat viime syksyä valoisammat.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön, Finnveran ja Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrista, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittämistarpeita ja – esteitä sekä digitaalisuutta liiketoiminnassa.

– Suomalaisille luonnontuotepohjaisille valmisteille on tällä hetkellä globaalia kysyntää ja Suomella on näillä markkinoilla selkeitä ylivoimatekijöitä, kertoo luonnontuotealan toimialapäällikkö Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksesta.

Tällä hetkellä luonnontuotealalla panostetaan investointeihin, uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen sekä laajentumiseen uusille markkinoille. Alan yritykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Food from Finland -ohjelman markkinointimatkoille. FFF-ohjelman kautta on löydetty myös mikro- ja pk-yrityksille sopivia markkinointimahdollisuuksia.

Alalla uskotaan muita pk-yrityksiä vahvemmin kykyyn palkata uutta henkilöstöä. Alan pk-yritysten vastaajista 24 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluessa, pienentymistä ennakoi vastaajista vain 3 prosenttia. Alan yritysten mukaan työvoimaa on helppo löytää ja alan koulutusta on hyvin tarjolla.

Yleinen kustannustaso koetaan selvästi pahimpana kehittymisen esteenä. Luonnontuotealalla myös sääntely korostuu selkeämmin kehittämisen esteenä kuin muissa pk-yrityksissä, koska moniin tuotteisiin liittyy keskustelua muun muassa uuselintarvikeasetuksen tulkinnoista sekä luonnontuotteiden terveysväittämistä.

Trendeinä alihankintaketjut, digitalisaatio ja muotoilu

Kasvu näkyy yrityksissä myös lisääntyneenä alihankintana. Alihankintamallin avulla alan yrityksillä on mahdollisuus kasvaa nopeasti ilman omia suuria investointeja. Haasteena on kuitenkin ollut löytää kaikkiin tuotantoketjun vaiheisiin kotimaisia toimijoita. Toimivien raaka-aine- ja tuotantoverkostojen kehittäminen tuleekin olemaan luonnontuotealan keskeisimpiä kehittämiskohteita.

Luonnontuotealan yritykset ovat ottaneet digitaalisia työkaluja käyttöönsä muita yrityksiä ahkerammin. Omia Internet-sivuja ja verkkokauppaa hyödynnetään useammin kuin pk-yrittäjät keskimäärin. Muotoilua hyödyntää kolme viidestä luonnontuotealan yrityksestä. Erityisesti pakkaukset ovat kehittyneet ja niihin panostetaan.

Luonnontuotealan pk-barometri

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 7118
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, puh. 029 506 3681

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.11.2017