Luonnonvarakeskuksen uuden tutkimusnavetan rakentaminen Jokioisilla etenee

Uutinen - Julkaistu 1.2.2024

Luonnonvarakeskus (Luke) korvaa nykyisen Minkiön tutkimusnavetan Jokioisissa uudella tutkimusnavetalla. Hankesuunnittelu, rakennusurakan kilpailutus ja toteutussuunnittelu tehdään vuoden 2024 aikana. Uuden navetan rakentaminen ajoittuu vuodelle 2025 ja tavoitteena on käyttöönotto vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on tyytyväinen hankkeen etenemisestä:
”Tämä on pitkään työn alla ollut hanke, jonka olen nähnyt tärkeäksi viedä läpi. Jokioisten tutkimusnavetta saatetaan nyt ajan tasalle ja vastaamaan tasokkaan tutkimuksen tarpeita pitkälle tulevaisuuteen.”

Nykyinen navetta, joka on rakennettu vuonna 1982 ja peruskorjattu ja laajennettu vuona 1996, on käyttöikänsä päässä. Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta puolsi 1.2.2024 Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehtävää hallintosopimusta uudesta navetasta. Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa keskitetysti valtionhallinnon toimitiloista ja työympäristöjen kehittämisestä, toimii navetan rakennuttajana.

Uusi navetta tukee Luken strategisten tavoitteiden toteuttamista

Navetta vastaa laaja-alaisesti maidontuotannon, lypsylehmien genetiikan, metabolian, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin sekä uusimman teknologian tutkimuskysymyksiin. Navetta on keskeinen osa kansallista lypsylehmätutkimusta ja se vastaa sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimustarpeisiin. Tutkimusaiheet ovat vahvasti kytkeytyneet myös pohjoismaiseen ja EU-tutkimukseen.

Taloudelliset vaikutukset

Uuden sopimuksen arvonlisäverollinen vuosittainen meno on 1 535 482,00 euroa, joten 10 vuoden kokonaisarvo on 15 354 820,00 (alv 24 %). Vuokrasopimuksesta aiheutuvat kustannukset katetaan julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. Hanke on valtion kokonaisetua tuottava hanke. Uuden tutkimusnavetan laitehankintoihin tarvittava rahoitus sisältyy maa- ja metsätalousministeriön ehdotukseen valtiontalouden määrärahakehyksiksi vuosille 2025-2028, jotka on määrä vahvistaa maalis-huhtikuussa 2024.

Lisätietoja 
Maa- ja metsätalousministeriö: Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, p. 0295 162 296, mikko.peltonen(at)gov.fi

Luonnonvarakeskus: Johtaja, tuotantojärjestelmät Anu Kaukovirta, p. 0295 322 151, anu.kaukovirta(at)luke.fi

Senaatti-kiinteistöt: Rakennuttajapäällikkö Henri Konttinen, puh. 050 575 8074, henri.konttinen(at)senaatti.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 1.2.2024


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka, tutkimus