Maa- ja metsätaloudesta uusia kasvutarinoita kestävän kehityksen ratkaisemiseksi

Uutinen - Julkaistu 6.9.2019

Rinteen hallitusohjelman mukaan Suomesta luodaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuudesta, cleantechista, kierto- ja biotaloudesta ja resurssiniukkuudesta luodaan uusia kasvutarinoita perinteisten menestysalojen rinnalle.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hallitusohjelmaa toteutetaan kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ratkaisuilla sekä luomalla edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio uskoo, että uusia kasvutarinoita saadaan muun muassa bio- ja kiertotalouden yhteensovittamisella.

”Meillä on useita mahdollisuuksia ratkaista kestävän kehityksen haasteita. Edistämällä sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttöä säästämme uusien raaka-aineiden käyttöä. Voimme korvata myös öljypohjaisia tuotteita puusta ja muista biomassoista saatavilla tuotteilla. Lisäksi ruokajärjestelmäämme voimme kehittää entistä kestävämmäksi”, hän totesi Luonnonvara- ja biotalouspäivien avajaispuheenvuorossa Joensuussa.

MMM:n hallinnonalan strategia on sidottu myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
”Suomella on mahdollisuudet vaikuttaa YK:n globaalien tavoitteiden saavuttamiseen”, Husu-Kallio sanoi.

Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert arvioi puheenvuorossaan, että Suomi on tulevaisuuden ruoka-aitta ja tutkimuksen avulla voidaan entisestään lisätä ruuan kestävyyttä.
”Tutkimuksella voidaan saada aikaan menestystä ja kestävää tulevaisuuta. Haastan elinkeinoelämää sitoutumaan kunnianhimoiseen tutkimukseen.”

Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ylijohtaja Ritva Saarelainen kertoo, että maaseutubarometrin perustella maakunnan sisällä pitäisi kehittää entisestään muun muassa elintarvikkeiden vientiä ja jatkojalostusta, etäyhteyksien varassa olevia palveluita sekä matkailua.

Aamupäivän puheenvuoroissa pohdittiin metsäbiotalouden tulevaisuuden tuotteita ja palveluja sekä sitä, miten toimintaa Suomessa tulisi kehittää, jotta luodaan kilpailukykyinen ja kestävä toimintaympäristö kansainvälistyvälle metsä- ja biotaloudelle.

Iltapäivällä keskusteltiin suomalaisen maatalouden roolista globaalissa ruokajärjestelmässä. Muun muassa professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta esitteli ruuantuotannon agroekologisen symbioosin mallin, jossa maatilat, elintarvikkeiden jalostajat ja energian tuottajat toimivat paikallisesti yhdessä.

Yli 100 osallistujaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta keskusteli 4.–5.9.2019 Joensuussa järjestettävillä luonnonvara- ja biotalouspäivillä siitä, miten hallinnonalana toimintaa edelleen kehittämällä saavutettaisiin hallitusohjelman tavoite kestävän talouden, elinvoimaisen ja yhdenvertaisen sekä innovaatioiden Suomesta.
Luonnonvara- ja biotalouspäivät järjesti maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, 0400 291 910, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen, +358 29 516 2270, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Luonnonvara- ja biotalouspäivien esitykset lisätään myöhemmin MMM:n verkkosivulle.

Sosiaalisessa mediassa päivää seurattiin tunnisteilla: #luonnonvarapaivat2019 #biotalous

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 4.9.2019