Maailman johtavat taloudet kartoittavat CEM/MI-kokouksissa puhtaan energian teknologioita ja niiden käyttöönottoa 2020-luvulla

Uutinen - Julkaistu 31.5.2021

Chile isännöi 31.5.– 3.6. 2021 kahta merkittävää energia-alan virtuaalikokousta. Vuosittaiset puhtaan energian ministerikokous (CEM) ja Mission Innovation (MI) teknologiakokous kokoavat yhteen noin 25 suuren talousmaan ja Pohjoismaiden sekä EU:n, YK:n ja kansainvälisten energiajärjestöjen edustajat keskustelemaan, miten siirtymää puhtaan energian ratkaisuihin nopeutetaan globaalisti. Suomea CEM12 ja MI-6 -kokouksissa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

CEM12-kokous pohtii puhtaan energian kasvavaa roolia yhteiskunnan ja talouden kannalta

Puhtaan energian ministerikokouksessa (31.5.-) keskustellaan ratkaisuista, mahdollisuuksista ja prioriteeteista, joilla edistetään puhtaan energia siirtymää. Suomi käyttää puheenvuoron sessiossa, joka liittyy puhtaan energian edistämismahdollisuuksiin kaikilla sektoreilla ja eri politiikkalohkoilla.

– Puhtaan energian ministerikokous on Suomelle keskeinen globaalia toimintaa hyödyntävä yhteistyöfoorumi. Tuomme esiin tärkeitä teemoja energia-alan murroksessa, kuten energiajärjestelmien integraatio ja liikenteen sähköistyminen, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ministeritason CEM-istunto pidetään 3.6. teemalla kunnianhimosta toimintaan. Siinä keskustellaan 2020-luvulla tapahtuvasta puhtaan energian siirtymästä kolmesta eri näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa ensisijaiset ratkaisut, joilla laajennetaan puhtaan energian käyttöönottoa tällä vuosikymmenellä ja joilla siirtymä saadaan aikaan kaikilla yhteiskunnan sektorille, sekä tunnistaa tavat, joilla luodaan osallistava, koko yhteiskunnan lähestymistapa puhtaan energian siirtymään.

Kokouksen aikana pohditaan myös puhtaan energian kokousten tulevaisuutta. Odotettavissa on linjaus CEM:n viiden vuoden jatkomandaatista vuoteen 2026 saakka, sisältäen toiminnan vahvistamisen ja sihteeristön rahoituksen turvaamisen vuosina 2022-2025.

Mission Innovation keskustelee energiainnovaatioiden tärkeydestä

Mission Innovation -kokouksessa 3.6. annetaan julkilausuma, jossa valtiot asettavat tavoitteekseen lisätä yhteistä kunnianhimoa ja yhteistyötä MI 2.0 vaiheessa. Julkilausuman mukaan nyt käynnistetään puhtaan energian innovaatioiden vuosikymmen, joka mobilisoi ja yhdistää globaalit T&K-ponnistukset kiihdyttämään Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon sisältäen myös polut päästöjen nettonollatasolle. MI-valtiot maksimoivat yhteistyöllä tutkimus-, kehitys- ja demonstraatioinvestointien vaikutukset. Maat myös tunnistavat sen, että on tärkeää varmistaa, että innovaatioissa otetaan huomioon kaikkien yhteisöjen erilaiset tarpeet ja mahdollistetaan sukupuolten tasa-arvo.

– Mission Innovation -tavoitteet vastaavat Suomen pyrkimyksiä kehittää uusia ratkaisuja, jotka uudistavat taloutta ja mahdollistavat vihreän siirtymän. Suomi on lisännyt viime vuosina investointejaan puhtaan energian ratkaisuihin ja lisää niitä myös tulevaisuudessa, ministeri Lintilä linjaa.

Lintilä muistuttaa, että hallituksen tavoitteena on lisätä tutkimus- ja kehitysrahoituksen osuus neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Myös EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoituksesta suunnataan Suomessa vähintään 50 prosenttia ilmastoratkaisuihin, painopisteenä erityisesti uusien teknologioiden ja ratkaisujen edistäminen.

CEM/MI-kokousviikkoa voi seurata virtuaalisesti

CEM12 ja MI-6 -kokousviikko on 31.5.-6.6.2021. Ministeritason osioiden lisäksi viikolla järjestetään lukuisia tapahtumia energia-alan eri aiheista. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua https://cem12mi6chile.com/

Kokoukset tarjoavat hallituksille, johtaville cleantech-organisaatioille, innovaattoreille, rahoittajille ja kansalaisjärjestöille mahdollisuuden korkean tason vuoropuheluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, joilla kiihdytetään siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Julkisen ja yksityisen sektorin sitoutuminen rakentaa teollisuuden, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä ja auttaa skaalaamaan puhtaan energian ratkaisuja soveltumaan toteutettavaksi eri puolella maailmaa.

Vuonna 2010 perustettu puhtaan energian ministerikokous on foorumi, jossa 25 suurta taloutta (G20+) ja Pohjoismaat toimivat yhdessä kiihdyttääkseen siirtymistä maailmanlaajuiseen puhtaan energian talouteen jakamalla parhaita ratkaisuja ja yhteisiä toimintatapoja. CEM-maat tuottavat 75 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta myös 90 % maailmanlaajuisista puhtaan energian investoinneista.

Mission Innovation (MI) on maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on nopeuttaa puhtaan energian innovointia ja hankkeita puhtaan energian saatavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot verkossa:
www.cem12mi6chile.comja www.cleanenergyministerial.org sekä http://mission-innovation.net/
Youtube-kanava
Twitter ja aihetunnisteet #CEM12MI6CL; #CEM12MI6 ja #CEM12
Linkedin

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 029 504 7171
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 4316518
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, puh. 050 567 0715

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 31.5.2021