Maakuntien biotalouteen haetaan kasvua uudistamalla liiketoimintaa ja elinkeinoja

Uutinen - Julkaistu 1.9.2022

Biotalous muodostaa merkittävän osan maakuntien liiketoiminnasta. Maakunnat hakevat kasvua biotalouden arvonlisään ja alueilla suunnitellaan biotalousstrategian toimeenpanoa. Pilottimaakuntana on aloittanut Pohjois-Karjalan maakunta. Muut Suomen maakuntaliitot saavat käyttöönsä testatut välineet ja menetelmät omien suunnitelmiensa tekemiseen.

Pohjois-Karjalassa selvitetään, miten metsäbiotaloutta voidaan uudistaa, millaiset resurssit uudistustyön tekemiseen tarvitaan ja millaista uutta liiketoimintaa työn tuloksena syntyy. Uudistamisella tavoitellaan entistä kestävämpää toimintaa.

Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen toivoo, että alueen toimijat innostuvat uusista hiilivarastonakin toimivista metsäbiotalouden tuotteista, joista odotetaan uudenlaista tuloa ja liiketoimintaa.

Biotalousstrategian tuoreessa päivityksessä tunnistetaan mahdollisuus kaksinkertaistaa biotalouden arvonlisä. Tuotannon sivuvirrat on raaka-aineiden ohella saatava tehokkaasti käyttöön ja kiertoon pohjautuvaan biotalouteen tarvitaan lisää panostusta. Arvonlisän kaksinkertaistaminen edellyttää lisäksi alueellista koulutustoimintaa, alueiden erilaisuuden huomioivia kohdennettuja toimia ja työperäistä maahanmuuttoa.

Suomen maakunnissa on raaka-aineita, joita biotalouden liiketoiminnassa kierrätetään ja hyödynnetään monipuolisesti. Niistä jalostetaan biotalousstrategian mukaisesti korkean lisäarvon palveluita ja tuotteita. Keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi, jotta riippuvuus fossiilisista materiaaleista vähenee.

Alueita biotalouden toimeenpanossa tukeva biotalouswebinaari järjestettiin 30. elokuuta. Tilaisuudessa kuultiin ministeri Antti Kurvisen kannustava tervehdys alueille. Key-note-puheenvuorot esittelivät biotalousstrategian painopisteitä, Pohjois-Karjalan näkökulmaa biotalouden toimeenpanoon ja biotalouden muuttuvaa toimintaympäristöä EU:ssa. Lisäksi kuultiin useita käytännönläheisiä esityksiä, jotka käsittelivät ratkaistavia haasteita, ratkaisuja ja biotalouden rahoitusta. Loppukeskustelussa kuultiin Kainuun, Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan edustajien näkökulmia biotalouden arvonlisän kasvattamiseen alueella.

–    Tilaisuus vahvisti näkemystä siitä, että Suomessa on hyvää ja monipuolista osaamista sekä halua yhteistyöhön biotalouden arvonlisän nostamiseksi, toteaa biotalousneuvos Anne Vehviläinen.

Webinaarin tallenne ja diaesitykset aukeavat tästä.

Jatkowebinaari järjestetään 27. syyskuuta.

Lisätietoja:

Biotalousneuvos Anne Vehviläinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 236 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 1.9.2022


Aihetunnisteet: biotalous, maakunnat