Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle – tuen yläraja nousee 80 000 euroon

Uutinen - Julkaistu 17.12.2020

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon.

Maaseudun yritysten tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli de minimis  -tukena maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Hakuaika alkaa 31.12.2020.

Valtioneuvosto on 17.12.2020 hyväksynyt asetuksen, joilla säädetään maaseudun yritysten väliaikaisen tuen jatkosta ja tuen määrästä. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki otettiin alun perin käyttöön 18.5.2020 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella. Tämän voimassaoloa jatketaan, jotta voidaan vastata koronavirusepidemian aiheuttamaan haasteelliseen tilanteeseen.

Hallituksen tekemän linjauksen mukaan ollaan ottamassa käyttöön II vaiheen kustannustuki, jonka vuoksi myös maaseudun yritysten väliaikaisen tuen myöntämistä on tarpeellista jatkaa – yleinen kustannustuki ei kata kaikkia maaseudun yrityksiä.

”Maatilakytkentäinen yritystoiminta on merkittävä osa maaseutuelinkeinoja. Pidän erittäin tärkeänä, että jatkossa näitä koronasta kärsineitä yrityksiä voidaan tukea 80 000 euroon saakka. Tuki täydentää yleistä kustannustukea hyvin ja tuo yritykset yhdenvertaiseen asemaan”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Tuki on suoraa tukea ja osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuessa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä sen saaminen edellytä kehittämistoimia. Tukea myönnetään koko Suomessa, myös Ahvenanmaalla.

Millainen yritys voi saada maaseudun yritysten väliaikaista tukea?

Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Mistä tukea voi hakea?

Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelusta. ELY-keskukset käsittelevät hakemuksia saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoa tuesta: 
Lisätiedot maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta Ruokaviraston sivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, p. +358295162470, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Ruokavirasto:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen, p. 040 714 5786, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  17.12.2020


Aihetunnisteet: maaseutu, ruoka, yritykset