Maaseuturahaston elvytysvaroilla tuetaan kestävää kasvua

Uutinen - Julkaistu 2.12.2020

Maaseutuohjelman seurantakomitea hyväksyi yksimielisesti esitykset maaseutuohjelmaan tehtävistä muutoksista. Seurantakomitea kokoontui 1.12.2020. Muutokset koskevat siirtymäkauden eli rahoituskausien väliin jäävien vuosien 2021-2022 toimenpiteitä sekä EU:n elvytysvarojen kohdennusta maaseuturahaston toimenpiteisiin 2021-2022.

Esitys lähetetään Euroopan komission käsiteltäväksi tammikuussa 2021. Toimenpiteiden tukikelpoisuus alkaa kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen valmistuttua.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 eli maaseutuohjelman seurantakomitean tehtävänä on tarkastella maaseudun kehittämisohjelman edistymistä.

Elvytysvaroissa painotus luonnonvarojen kestävään käyttöön ja digitalisaatioon 

Maaseuturahaston elvytysvaroilla esitetään rahoitettavaksi maatalous- ja yritysinvestointeja, laajakaistaa ja digihankkeita, ympäristökorvauksissa kiertotalouden edistämistä, tuotantoeläinten hyvinvointia sekä maaseudun innovaatioryhmiä.

EU:n laajan elvytyspaketin kulmakivet, taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, ovat hyvin vastaavia kuin nykyisen maaseutuohjelman tavoitteet. Maaseuturahaston elvytystoimenpiteissä painotetaankin luonnonvarojen kestävää käyttöä, digitalisaatiota ja sosioekonomista kestävyyttä.

Elvytysvarojen rahoituskohteet osoitetaan maaseutuohjelmasta. Elvytysvarojen kokonaisuus otetaan huomioon siirtymäkauden 2021-2022 rahoituksessa ja koko CAP-rahoituskauden 2021-2027 kokonaisuudessa. Elvytysvaroilla tehostetaan EU-asetuksen mukaisesti maaseutuohjelman siirtymäkauden 2021-2022 toimintaa.

”Me maa- ja metsätalousministeriössä ja toimeenpanossa huolehdimme, että elvytysvarat käytetään täysimääräisesti siirtymäkaudella, hallinnollista taakkaa lisäämättä. On hienoa, että myös eläinten hyvinvointia edistäviä toimia voidaan tukea elvytysvarojen ansiosta aiempaa enemmän. Toivottavasti esimerkiksi vapaan porsituksen kannusteisiin tartutaan aktiivisesti.” seurantakomitean puheenjohtaja ja maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa.

”Samalla kuljemme kohti uutta rahoituskautta sitä huolella sidosryhmien kanssa yhdessä valmistellen”, Jaana Husu-Kallio jatkaa.

Maaseuturahaston elvytystoimenpiteet ovat osa laajempaa EU:n elvytyspakettia, jolla tuetaan koronakriisistä kärsiviä EU-jäsenmaita. Kokonaisuudessaan Suomen saaman rahoituksen arvioidaan olevan 2,3 miljardia euroa. Maaseuturahaston osuus on vajaa 210 miljoonaa euroa.

Maaseutuohjelman toiminta jatkuu myös 2021-2022

Siirtymäkaudella eli vuosina 2021-2022 jatketaan nykyisen rahoituskauden toimenpiteitä normaaliin tapaan, mutta rahoitus tulee uuden kauden rahoituskehyksestä. Rahoituskohteet ovat siis samat kuin nykyisin, mutta rahoitus suuntautuu uuden rahoituskauden varoista. Siirtymäkauden EU-asetus valmistunee joulukuussa 2020.

Lisätietoa EU:n maaseuturahastosta: 
Suomi saa Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta (maaseuturahasto) tukea omien maaseutualueidensa kehittämiseen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman tarkoituksena on tukea kasvua ja kehitystä, tuoda hyvinvointia koko Suomelle.  Ohjelman kautta on vuosina 2014–2020 tarjolla rahoitusta jopa yli kahdeksan miljardia euroa ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen ja harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen. Lisätietoa: Maaseutu.fi 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • Elvytysvarat: Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 428
  • Rahoitus: Neuvotteleva virkamies Virva Terho, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p.  0295 162 141

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  2.12.2020


Aihetunnisteet: maaseutu