Maatalouden alkutuotannon toimijoiden verkostolle tulossa yhteisiä varautumisen toimintamalleja

Uutinen - Julkaistu 7.2.2023

Maa- ja metsätalouden hallinnonala valmistelee hankkeessa suunnitelmaa maatalouden alkutuotannon turvaamiseksi mahdollisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikana. Varautumistyössä vahvistetaan etenkin alkutuotannon alue- ja paikallistasoista verkostoa, varautumisen yhteensovittamista ja verkoston toimintaa.

Suunnitelmassa halutaan selkeyttää alue- ja paikallistason toimijoiden rooleja ja vastuita häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa toimimiseen ja vakiinnuttaa ja vahvistaa alkutuotannon verkoston toimintaa.

–    Parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa laaditaan varautumisopas maataloushallinnon alue- ja paikallistasolle, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tuomas Rouhunkoski Ruokavirastosta.

Hankkeen aikana kartoitetaan alkutuotannon verkoston toimijoiden varautumisen nykytila. Verkoston toimintakykyä testataan varautumisharjoitusten avulla. Lisäksi hankkeessa laaditaan tiedontuottamisen ja viestinnän malli, jonka avulla vakavissakin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tuotetaan tilannekuva alueellisella ja paikallisella tasolla.

–    Maa- ja metsätalousministeriöllä on häiriötilanteissa yhteensovitusvastuu, mikä edellyttää toimivia viestintätapoja hallinnon eri toimijoiden kesken ja velvollisuuden tuottaa tietoa ministeriön ja valtioneuvoston käyttöön, toteaa valmiuspäällikkö Pentti Lähteenoja ministeriöstä.

Suomen ruokaturvan toteutumisen varmistaa toimiva ja muutosjoustava ruokajärjestelmä ja ruokajärjestelmän jatkuvuudenhallinta eri olosuhteissa pellolta pöytään. Alkutuotanto on osa elintarvikehuoltoa, jonka jatkuvuus turvataan myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuomas Rouhunkoski, Ruokavirasto, p. 029 5204 941 , tuomas.rouhunkoski@ruokavirasto.fi

Valmiuspäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 5162 485, pentti.lahteenoja@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 7.2.2023


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka