Maatalouden huoltovarmuuspaketin toimet etenevät – Etelä-Suomeen esitetään poikkeuksellista mukautustukea

Uutinen - Julkaistu 2.6.2022

Hallitus hyväksyi tänään esityksen Ukraina-kriisin perusteella maksettavasta poikkeuksellisesta mukautustuesta, joka kohdistetaan sika- ja siipikarjataloudelle ja puutarhataloudelle Etelä-Suomen AB-tukialueella. Ilmoitus tukiohjelmasta lähetetään nyt Euroopan komissiolle, ja tuen kansallinen toimeenpano etenee mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt vuoden toisen lisätalousarvion.

Mukautustuen rahoitus koostuu Suomen osuudesta EU-kriisirahoituksesta ja sitä täydentävästä kansallisesta rahoituksesta, joiden kokonaismäärä on noin 20,6 miljoonaa euroa. Tukiväline perustuu Euroopan komission delegoituun asetukseen (EU) 2022/467, ja mukautustuki on maksettava tuensaajille kokonaisuudessaan syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kevään aikana aiheuttanut merkittäviä häiriöitä ja ongelmia maatalous- ja elintarvikemarkkinoille Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Erityisesti lannoitteiden, energian ja viljaan perustuvien kotieläinrehujen hinnat ovat nousseet alkutuotannossa historiallisen rajusti. Maaliskuun lopulla Euroopan unioni päätti maatalousbudjettinsa kriisivarauksen jaosta jäsenmaille ja muista tilanteeseen perustuvista poikkeustoimista yhteisessä EU-maatalouspolitiikassa.

Suomessa hallitus päätti maaliskuun lopussa maatalouden huoltovarmuuspaketista, jonka osa hallituksen nyt linjaama Etelä-Suomen AB-tukialueen mukautustuki on. Pohjoisemman Suomen C-alueen sika- ja siipikarja- ja puutarhataloutta tuetaan pohjoisen tuen järjestelmän kautta. Lisäksi huoltovarmuuspaketin nopeisiin, ruuantuotantoa turvaaviin tukitoimiin kuuluvat mm. energian valmisteveron lisäpalautus maatiloille vuodelta 2021, merkittävä lisärahoitus vuoden 2022 luonnonhaittakorvaukseen sekä porotalouden ja kalatalouden rahoituksen vahvistaminen.

Mukautustuki maksuun syyskuussa

Etelä-Suomen AB-tukialueella sika- ja siipikarjatalouden ja puutarhatalouden kansallisen tuen vuotuinen, komission päätökseen perustuva maksuvaltuus on jo kokonaisuudessaan käytössä. Tästä syystä näiden sektorien kohdennetussa tukemisessa AB-alueella on nyt tarpeen hyödyntää poikkeustilanteeseen säädettyä erityistä EU-tukivälinettä eli poikkeuksellista mukautustukea. Tätä tukea tuottajien on kuitenkin kansallisen lainsäädännön edellytysten vuoksi erikseen haettava, koska tukiväline on uusi.

Tavoitteena on, että mukautustuki olisi haettavissa elokuussa, ja se maksetaan syyskuussa. C-tukialueen pohjoisessa tuessa puolestaan on komission päätöksen mukaista kansallista maksuvaltuutta käytettävissä, ja suunniteltu lisärahoitus voidaan toteuttaa ilman erillisiä uusia hakuvaiheita.

Huoltovarmuuspaketin lisärahoitus sika- ja siipikarjataloudelle ja puutarhataloudelle koko maahan on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa, kun pohjana oleva kansallisen tuen kokonaismäärä näille sektoreille on tänä vuonna noin 46 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on antaa lisärahoituksen toimeenpanosta tarkemmat valtioneuvoston asetukset kesäkuussa. Toimeenpanon eteneminen edellyttää vielä myös sitä, että eduskunta hyväksyy tukivälineille esitetyn rahoituksen vuoden toisessa lisätalousarviossa.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 0295 162 347, etunimi.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Martti Patjas p. 0295 342 245, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2.6.2022


Aihetunnisteet: huoltovarmuus, maatalous