Maatalouden kannattavuustilanteeseen helpotusta, lisäpanostuksia afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

Uutinen - Julkaistu 26.10.2018

Maatalouden kannattavuustilanteeseen helpotusta, lisäpanostuksia afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

Hallitus päätti vuoden 2018 toiseen lisätalousarvioesitystä koskevassa neuvottelussaan kansallisista toimista, joilla maatalouden vaikeaa kannattavuustilannetta voidaan helpottaa. Esitys lisätalousarvioksi on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 25. lokakuuta.

Lisätalousarvioesityksessä päätettiin hallituksen aiemmin linjaaman kansallisiin tulotukityyppisiin toimenpiteisiin käytettävän 30 miljoonan euron jakamisesta. Vuoden 2018 toiseen lisätalousarvioon sisällytetään tästä 7,5 miljoonan euron määräraha tukimuotoihin, joiden maksatus aloitetaan vuoden 2018 aikana. Loppuosa sisällytetään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydennykseen.

Eduskunnan käsittelyssä olevaan vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy maatalouden kannattavuutta parantava rahoituspaketti. Osana tätä pakettia luonnonhaittakorvauksiin osoitetaan yhteensä 37,5 miljoonan euron lisäys, joka mahdollistaa vuonna 2019 hieman vuotta 2018 korkeamman tuen maksamisen, kun otetaan huomioon muut määrärahamuutokset.

Vuoden 2019 talousarviossa viljelijöiden tilannetta helpotetaan myös sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen toimenpitein. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA) ehdotetaan Välitä viljelijästä –projektille 3,0 miljoonan euron jatkorahoitusta vuosille 2019-2020. Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) maksujen viivästyskoron tilapäistä alentamista jatketaan vuosina 2019-2020. Maataloudessa käytetyn kevyen polttoöljyn energiaverosta vuodelta 2018 maksettavaa palautusta ehdotetaan korotettavaksi 20 miljoonalla eurolla.

Hallitus pitää tärkeänä afrikkalaisen sikaruton torjuntaan liittyvien toimien tehostamista. Tähän liittyen esitetään Ruokavirastolle 0,7 miljoonan euron ja Tullille 1,11 miljoonan euron lisämäärärahaa. Näistä toimista päätetään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydennyksen yhteydessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  24.10.2018