Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimille tukea maatalousministereiltä

Uutinen - Julkaistu 16.4.2019

EU:n maatalousministerit keskustelivat maanantaina kokouksessaan Luxemburgissa niin sanotusta vihreästä arkkitehtuurista. Puheenjohtajamaa Romania kokoaa asiasta jäsenmaiden kantoja. Suomi kannattaa riittävää kansallista liikkumavaraa, jotta ympäristö- ja ilmastokestävyyttä voitaisiin vahvistaa ja yksinkertaistaa vaatimuksia. Suomi vahvistaisi ympäristö- ja ilmastotoimia EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksessa.

”Kannatan kunnianhimon kasvattamista. Uudella ohjelmakaudella ei voida ottaa askeleita taaksepäin ilmasto- ja ympäristötoimissa”, sanoo maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa Suomen edustanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Neuvostossa arvioitiin ilmasto- ja ympäristötoimien rahoitusosuutta seuraavalla ohjelmakaudella. Komissio on ehdottanut, että niille varataan vähintään 30 prosenttia maaseuturahoituksesta. Merkittävä osa jäsenvaltioista tuki ehdotusta varsinkin, jos myös epäsuotuisien alueiden tuki lasketaan mukaan. Mikäli vaatimustasoa nostetaan, Suomen ja monen muun maan mielestä tämän pitää näkyä maatalouden rahoituksessa, jotta toimenpiteet eivät heikennä kannattavuutta. ”Lopullinen kanta ympäristörahoituksen määrään voidaan ottaa vasta, kun rahoituskehysneuvottelujen lopputulos on tiedossa.” Leppä toteaa. Jäsenvaltiolle tulisi kuitenkin antaa riittävästi kansallista liikkumavaraa, jotta ympäristö- ja ilmastokestävyyttä voitaisiin vahvistaa ja vaatimuksia yksinkertaistaa. ”Tämä sallii parhaiten soveltuvien keinojen valitsemisen luonnonolosuhteiltaan ja maataloudeltaan erilaisissa jäsenvaltioissa”, Leppä kertoo.

Suomessa ympäristö- ja ilmastotavoitteita on edistetty onnistuneesti pakollisten toimien lisäksi myös vapaaehtoisesti. ”Haluaisimme jatkossakin tukea maaseudun kehittämisvaroilla ympäristö- ja ilmastoystävällisten viljelytapojen käyttöönottoa. Lähes kaikki viljelijät Suomessa ovat sitoutuneet ohjelmaan.”

Afrikan maaseudun kehittämisestä toimenpide-esitys

Neuvostossa esiteltiin Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän (TFRA) loppuraportti. Ministerit keskustelivat ryhmän kuudesta suosituksesta.
Suomen mielestä EU:n ja Afrikan välisessä yhteistyössä pitäisi puuttua metsäkatoon.
”Tässä työssä metsittäminen ja metsäsektorin vahvistaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Näin tuetaan metsien hyvää kasvua, terveydentilaa sekä hillitään ilmastonmuutosta”, Leppä kertoo.
Suomi on aiemmin esittänyt metsätoimien liittämistä EU:n ulkosuhderahoituksen ohjelmien yhteyteen, kuten myös Euroopan kestävän kehityksen rahaston tavoitteisiin.
Neuvostossa esillä oli myös maatalouden markkinakatsaus ja Alankomaiden aloite metsäkadon torjunnasta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Yksikönpäällikkö Ahti Hirvonen, p. 02951 62337, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkkejä muualle:

EU:n maatalousministerineuvostossa puhutaan maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimista

CAP-ajankohtaiskeskustelu EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa 15.4.2019

Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmä (TFRA)

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 15.4.2019