Maatalous- ja kalastusministerien epävirallisessa kokouksessa aiheena kestävät ruokajärjestelmät ja yhteinen kalastuspolitiikka

Uutinen - Julkaistu 11.6.2021

EU:n maatalousministerit kokoontuvat Portugalin Lissabonissa 14.-15. kesäkuuta. Suomea epävirallisessa ministerikokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puheenjohtajavaltio Portugali järjestää kaksi eri keskustelua kokouksen aikana: yhden maatalousministereille ja toisen kalastusministereille.

Maatalousministerit keskustelevat aiheesta ”Ruokajärjestelmät, innovaatiot ja luonnonvarojen käyttö ja hoito”. Portugalin laatima tausta-asiakirja käsittelee kattavasti tätä aihetta. Kestävä ruokajärjestelmä on avainasemassa yhteiskunnallisen kriisinkestävyyden näkökulmasta.
Yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeässä roolissa kestävää ruokajärjestelmää tavoiteltaessa.

Todennäköisesti keskusteluissa sivutaan myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen neuvotteluiden tilannetta, sillä Portugali pyrkii YMP:n uudistuksesta poliittiseen yhteisymmärrykseen vielä puheenjohtajakaudellaan kesäkuun loppuun mennessä.

Kalastusasioissa keskustellaan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan onnistumisista ja kehittämistarpeista. Tarkoitus on tuoda esiin jäsenvaltioiden näkemyksiä ennen komission yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa raporttia, joka on määrä antaa vuoden 2022 lopussa. Kalastusta koskevassa keskustelussa Suomea edustaa suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven.

Suomen lähtökohtana keskustelussa on se, että yhteisen kalastuspolitiikan tulee jatkossakin perustua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kalatalouteen ja että päätöksenteossa tulee ottaa huomioon merialueiden erityispiirteet.

Lisätietoja:
Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295 162 458
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.6.2021


Aihetunnisteet: kalastus, maatalous