Maatalousministerit keskustelivat EU:n metsästrategiasta ja maataloustuotteiden markkinoista

Uutinen - Julkaistu 16.11.2020

EU:n maatalousministerit keskustelivat videokokouksessaan 16. marraskuuta 2020 EU:n metsästrategiasta. Lisäksi aiheina olivat maataloustuotteiden markkinatilanne, YK:n ruokajärjestelmähuippukokous ruokahävikki, afrikkalainen sikarutto ja Pellolta pöytään -strategia. Tanska toi tiedonantona koronatartunnat minkkitiloilla. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit kävivät keskustelun EU:n metsästrategiasta, josta jäsenmaat ovat laatineet neuvoston päätelmät. Jäsenmaat nostivat omissa puheenvuoroissaan esille kokonaiskestävyyden huomioimisen osana metsien käyttöä. Tämä kattaa niin taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset kuin kulttuurisetkin näkökulmat. Myös kansainvälinen yhteistyö ja kestävän kehityksen tavoitteet, metsäasioiden johdonmukainen käsittely EU:n eri politiikoissa sekä tutkimuksen ja innovaation tukeminen nähtiin tärkeänä.

Ministeri Jari Leppä korosti Suomen puheenvuorossa päätäntävallan säilyttämistä metsäpolitiikassa kansallisella tasolla:

”Metsätalous ja metsäpolitiikka kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan. Suomi on tyytyväinen, että tästä muistutetaan neuvoston päätelmissä. Suomi tukee voimakkaasti tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa. Metsillä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme, taloudessamme ja ympäristössämme, mistä syystä pidän EU:n metsästrategiaa erittäin tärkeänä”, ministeri Leppä painotti.

Euroopan komissio antoi katsauksen maataloustuotteiden markkinatilanteeseen, joka on mittavista koronarajoituksista huolimatta suhteellisen vakaa. Hotelli- ja ravintolasektorin rajoitukset vaikuttavat kaikkialla EU:ssa esimerkiksi naudanlihan kysyntään erityisesti arvo-osien osalta. Jäsenmaat esittivät huolensa myös afrikkalaisen sikaruton (ASF) vaikutuksista sianlihamarkkinoihin.

”Komission tulee seurata tarkkaan sianlihamarkkinoiden kehittymistä ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin markkinoiden tasapainottamiseksi. Lisäksi on seurattava myös koronarajoitusten vaikutuksia maatalousmarkkinoilla”, ministeri Leppä painotti.

Videokokouksen yhteydessä jäsenmaiden ministerit pitivät tärkeänä, että instituutiot ovat sitoutuneet CAP-uudistuksen rakentavaan edistämiseen. Ministeri Leppä muistutti Luxemburgissa saavutetun neuvottelutuloksen olevan erittäin hyvä pohja jatkoneuvotteluille.

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi p. +358 50 400 5193
Maatalousneuvos Kari Valonen p.  +358 295162047

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  16.11.2020


Aihetunnisteet: maatalous, metsästrategia, uutiset