Maatalousministerit keskustelivat Ukrainan tilanteesta ja hyökkäyksen vaikutuksesta maatalousmarkkinoihin

Uutinen - Julkaistu 3.3.2022

EU:n maatalousministerit kokoontuivat keskiviikkona 2. maaliskuuta ylimääräiseen epäviralliseen videokokoukseen. Ministerit keskustelivat Ukrainan tilanteesta ja hyökkäyksen vaikutuksesta maatalousmarkkinoihin. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerien kokouksen aiheena oli maatalousmarkkinoiden tilanne Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen ja Ukrainan tukeminen. Ukrainan tilanne vaikuttaa maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantopanosten maailmanmarkkinoihin. Ministerien keskustelun tavoitteena oli jakaa alustavaa tietoa ja ennusteita maataloustuotteiden tarjonnasta ja hinnoista. Lisäksi tavoitteena oli identifioida maataloussektorille aiheutuvat ongelmat sekä EU:n sisäiset ja kansainvälisen yhteistyön toimet.

Kaikki maatalousministerit totesivat solidaarisuutensa Ukrainalle ja olivat laajasti valmiita toimiin, joilla myös Ukrainan elintarvikehuolto turvataan.

Maatalouden tuotantokustannusten, kuten rehujen, lannoitteiden ja energian hinnat ovat jo ennen nykyistä kriisitilannetta olleet korkealla tasolla. Ministereillä oli huoli, että Ukrainan tilanne pahentaa tilannetta edelleen ja pyysivät, että komissio seuraa tarkasti tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin markkinatilanteen tasapainottamiseksi.

Keskustelussa kaikki maatalousministerit painottivat ruokaturvan tärkeyttä. Ministeri Jari Leppä painotti, että ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta tulee pitää kiinni kaikissa tilanteissa.

Ministeri Leppä esitti kokouksessa myös huolensa maatalouden kausityövoiman saatavuudesta tulevalle satokaudelle ja esitti toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Helpottamalla työvoiman liikkuvuutta ja joustavoittamalla kausityövoimaa koskevia sääntöjä autetaan sekä sotaa pakenevia ihmisiä, että huolehditaan EU:n ruokaturvasta.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047

Ministerin erityisavustaja Jere Nuutinen, p. +358 50 313 4443

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2.3.2022


Aihetunnisteet: EU, maatalous, maatalouspolitiikka