Maatalousministerit ottivat elintarvikeketjua koskevat EU-aloitteet tervetulleina vastaan

Uutinen - Julkaistu 29.4.2024

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 29. huhtikuuta 2024 Luxemburgiin. Kokouksen aiheita olivat ratkaisujen hakeminen maatalouden kriisitilanteeseen, kansainvälinen kauppa, jäsenvaltioiden edistyminen yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa ja kalastuksen valvonta. Ministerien lounaskeskustelun aiheena oli EU:n maatalouden tulevaisuus. Vilkasta keskustelua käytiin myös biotalouden nostamisesta seuraavan komission työohjelman keskiöön Suomen aloitteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski kertoi maatalousministereille maatalousalalla jo toteutetuista yksinkertaistamistoimenpiteistä sekä esitteli aloitteita tuottajan aseman vahvistamiseksi elintarvikeketjussa. Komissio antaa kesällä ehdotuksen yhteisen markkinajärjestelyasetuksen kohdennetusta päivittämisestä, jolla pyritään vahvistamaan viljelijöiden neuvotteluasemaa.

Komissio perustaa myös elintarvikemarkkinoiden seurantakeskuksen ja antaa syksyllä 2024 lakiehdotuksen valtioiden rajat ylittävien epäreilujen kauppatapojen kitkemiseksi. Epäreilujen kauppatapojen direktiivin päivitystä arvioidaan vuonna 2025.

”Reilu elintarvikeketju on elinehto kannattavalla maataloustuotannolle, ja lisää toimia tarvitaan. Läpinäkyvyyden lisääminen hintojen muodostuksessa koko elintarvikeketjun sisällä on tervetullutta. Tarvitsemme lisää tietoa koko arvoketjun eri vaiheista. Myös julkisia hankintoja koskevia sääntöjä pitää kehittää”, ministeri Essayah linjaa.

Ministeri Essayah nosti yksinkertaistamiskeskustelun osana 14 muun maatalousministerin tavoin esille myös EU:n metsäkatoasetuksen peräänkuuluttaen käytännönläheisiä, pikaisia ja toimivia ratkaisuja asetuksen toimeenpanoon erityisesti naudanlihantuotannossa, jotta investoinnit voidaan turvata.

Suomen biotalousjulkilausumalle vahva tuki jäsenvaltioilta

Maatalousministerien vankka enemmistö oli sitä mieltä, että biotalous tulee nostaa seuraavan EU-komission työohjelman ytimeen. 16 jäsenvaltiota oli allekirjoittanut Suomen julkilausuman etukäteen, ja keskustelussa lisäksi 6 muuta jäsenvaltiota antoi sille tukea.

”Biotaloudelle on EU:ssa nyt kova kysyntä. Metsäpohjainen biotalous tarjoaa ratkaisuja EU:n kriittisten riippuvuuksien vähentämiseen ja ilmastohaasteeseen vastaamiseen. Olen todella iloinen, että aloitteemme sai niin vahvan tuen.  Biotalouteen panostetaan myös maailmalla, ja EU:n on johdettava tätä kilpailua”, ministeri Essayah kertoo.

Lue lisää aiheesta MMM:n tiedotteesta 26.4.2024. Suomi pitää biotaloutta esillä myös muissa ministerineuvostoissa.

Kalastuksen osalta Latvia ja Liettua nostivat esille ongelman, joka liittyy kalastuksen pienten sivusaalislajien raportoinnin vaikeuteen ja siitä koituviin suhteettomiin seuraamuksiin. Ministeri Essayah toi esiin, että ongelma koskee myös suomalaisia kalastusaluksia. Ministeri Essayahin mukaan olisi tärkeää soveltaa näissä tapauksissa suhteellisuusperiaatetta ja jättää seuraamukset määräämättä kalastajille.

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221
Erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 29.4.2024


Aihetunnisteet: EU, kalat, maatalous, ruoka