Maatalouspolitiikan tulevaisuus, EU:n biotalousstrategia sekä valkuaisomavaraisuus neuvoston pohdittavana

Uutinen - Julkaistu 17.2.2018

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysseliin 19.2.2018. Pääaiheena kokouksessa on Euroopan komission tiedonanto EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Neuvosto keskustelee myös EU:n biotalousstrategian päivittämisestä sekä kuulee komission katsauksen EU:n valkuaissuunnitelman etenemisestä. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Keskustelu EU:n tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta käydään puheenjohtajamaa Bulgarian esittämien kysymysten pohjalta. Suomi katsoo, että maatalouden suorat tuet ovat tärkeä tulojen vakauttamisen väline ja ne varmistavat viljelijöiden kohtuullisen tulotason sekä kohtuuhintaiset ja turvalliset elintarvikkeet kuluttajille.

Tuotantoon sidottujen tukien osalta Suomen kanta on, että niiden avulla pyritään yhteisen maatalouspolitiikan yhteisiin tavoitteisiin aktiiviviljelyn, EU:n valkuaisomavaraisuuden ja monipuolisen tuotannon suhteen. Maatalouspolitiikan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi olisi jäsenmaille annettava riittävästi valinnanvapautta, jotta luonnonolosuhteiltaan ja maataloudeltaan erilaiset jäsenmaat voivat valita keinot, jotka parhaiten sopivat täyttämään asetetut tavoitteet.

Maatalousministerit keskustelevat kokouksessaan myös EU:n biotalousstrategian päivityksestä maatalousalan kannalta. Suomi katsoo, että biotalousstrategian päivityksessä on tärkeää huomioida koko ketju kestävästä uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden ja palveluiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka.

Maatalous- ja kalastusneuvosto kuulee lisäksi komission katsauksen valkuaissuunnitelman laatimisesta. Suomi kannattaa EU:n yhteisen valkuaissuunnitelman laatimista. Suunnitelmassa on Suomen mielestä tarkasteltava valkuaiskasvien tuotannon lisäämisen ohella myös muita kasviperäisiä valkuaisen lähteitä kuten esimerkiksi öljykasveja ja erityyppisten teollisuusprosessien sivuvirtoja. Suomi katsoo myös, että valkuaissuunnitelmaa voidaan hyödyntää seuraavan CAP:n valmistelussa, koska EU:n valkuaisalijäämä on tiedostettu ja tunnustettu ongelma.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, puh. 0295 16 2269, kari.valonen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  16.2.2018


Aihetunnisteet: biotalous, biotalousstrategia, EU @fi