Maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitetaan vuonna 2021 17 uutta maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämishanketta

Uutinen - Julkaistu 9.2.2021

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) rahoitetaan tänä vuonna 17 uutta maa- ja elintarviketalouden kansallista tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta. Hankkeiden kokonaisrahoitus on yhteensä 3,95 miljoonaa euroa.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin haun painopisteiden mukaisesti:
1.    Kasvintuotannon uudet mahdollisuudet ja haasteet
2.    Kotieläintuotannon uudet mahdollisuudet ja haasteet
3.    Ruokajärjestelmän menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa

Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Rahoitettavien hankkeiden perustiedot ja lyhyt yhteenveto hankkeista ovat maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla Vuonna 2021 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet.

Maa- ja elintarviketalouden rahoitusta suunnataan lisäksi rahoittajien välisten EU-tason verkostojen eli ERA-NETien kautta suomalaisille tutkijoille. Näissä suomalaiset tutkijat tekevät laajempaa tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä eri alueilla (kestävä kasvintuotanto, luomututkimus, kestävä ruuantuotanto, ICT-teknologia ja automatiikka ruokajärjestelmässä). Suomalaisten hankkeiden osuuden rahoitus tulee osin Makeran ja osin EU-rahoituksen kautta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, p. 0295 16 2126, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.2.2021


Aihetunnisteet: maatalous, tutkimus