Makeran tutkimusrahoitusta maa- ja elintarviketalouteen

Uutinen - Julkaistu 9.2.2018

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) rahoittaa maa- ja elintarviketalouden alueelta uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteensä 3,9 miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 satsauksia tehdään ravinteiden hallintaan, kasvihuonekaasulaskentaan, homeiden uusiin torjuntakeinoihin, kotimaisten humalalajikkeiden kehittämiseen, elintarviketurvallisuuteen, eläinten ja kasvien terveyteen, eläinten hyvinvointiin, maatilojen energiatehokkuuden ja rahoitusvaihtoehtojen kehittämiseen.

– Hallituksella on kunnianhimoisia tavoitteita biotalouden kasvun mahdollistamiseksi eri sektoreilla. Jotta voimme luoda työpaikkoja ja tuotteita, tarvitsemme käyttöömme uusinta tutkittua tietoa. Uutta tietoa tarvitaan myös ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä riskienhallinnassa.  Makera on yksi tärkeimmistä rahoituksen lähteistä lähellä käytäntöä olevaan maatalouden ja elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. On tärkeää, että elinkeino ja muut tiedon hyödyntäjät ovat aktiivisesti mukana hankkeissa, jolloin tieto saadaan nopeasti käyttöön, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin haun painopisteiden mukaisesti maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelman toteuttamiseen (MATO-ohjelma), maataloustuotannon riskien hallintaan ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä maatalousmaiden tulevaisuuden käyttöön.

Avoin haku toteutettiin kaksivaiheisena vuoden 2017 aikana. Saapuneista 89:sta aiehakemuksesta valittiin jatkoon noin puolet, ja rahoitettavaksi valikoitui 19 hanketta, jotka parhaiten vastasivat haun painopisteitä.

Makeran tutkimusrahoituksella rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Lisätietoa rahoitetuista hankkeista 2018  (pdf, 100kB)

Lisätietoa maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmasta (MATO)

Lisätietoja:

Suvi Ryynänen, tutkimusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 62126

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162472

Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162202

Sähköposti etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  8.2.2018