Malli täydennyskoulutuksesta: Kemistit biotalouteen F.E.C.

Kemisti käsittelee aineita laboratoriossa.

Case - Julkaistu 15.12.2016

Työnantajat tarvitsevat osaajia, jotka hallitsevat biotalouden uudet mahdollisuudet. Helsingin yliopiston Kemistit biotalouteen F.E.C. (Further educated with companies) -koulutus perehdyttää valitun joukon korkeakoulutettuja kemian alan osaajia erityisesti biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa.

Koulutuksen tavoitteena on täydentää työttömänä olevien kemian alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista biotaloudesta. Monipuolinen koulutus sisältää sekä teoriaopintoja että työssäoppimisjakson kemian alan yrityksessä.

Kemia mahdollistaa kierto- ja biotalouden

Biotalouden kehittäminen on tie nykyistä kestävämpään kehitykseen ja suuri taloudellinen mahdollisuus, joka laittaa liiketoimintamallit uusiksi. Kemianteollisuus on yksi alan edelläkävijöistä, sillä jo vuosikymmenien ajan se on tuottanut biomassoista korkean jalostusasteen tuotteita ja auttanut hyödyntämään eri toimialojen jäte- ja sivuvirtoja.

Biotalouteen kytkeytyvät monet kemian kasvualueet ja innovaatiot, kuten:

  • biopolttoaineet (uusiutuva diesel, bioetanoli ja -kaasu)
  • biopohjaiset kemikaalit (ksylitoli, karboksimetyyliselluloosa eli CMC, tärkkelyksen johdannaiset, teolliset entsyymit sekä mäntyöljystä jalostetut kemian tuotteet mm. maaleihin, liimoihin ja rehuihin)
  • vedenpuhdistukseen ja vesijalanjäljen optimointiin liittyvät ratkaisut sekä
  • lannoitteet ja ravinteet.

Täydennyskoulutuksella biotalouden osaajaksi

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut Hy+ Oy:n Kemistit biotalouteen F.E.C. -koulutukseen on valikoitu joukko kemian alan osaajia, jotka perehtyvät koulutuksen aikana biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin sekä niiden hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa.

F.E.C.-koulutukset ovat Uudenmaan Ely-keskuksen oma tuotemerkki yritysten ja organisaatioiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tehtäville työvoimapoliittisille täydennyskoulutuksille. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kunkin koulutusteeman työttömät tai työttömyysuhan alla olevat työnhakijat. Koulutusten ensisijaisena tavoitteena on, että osallistuja työllistyy koulutuksen jälkeen joko suoraan työssäoppimispaikkaansa tai pian koulutuksen jälkeen jonnekin muualle. F.E.C.-koulutusten työllistymisaste Uudellamaalla on keskimäärin 70%.

F.E.C.-koulutukset rakentuvat 20 – 30 päivän lähiopinnoista ja noin 5 kuukauden mittaisesta työssäoppimisjaksosta. Koulutusjakson kokonaispituus on siten noin puoli vuotta.

Kemian koulutusmallissa yhdistyvät 1) biotalous 2) työllistäminen 3) yhteistyö sekä 4) lisää arvoa biojakeille -näkökulmat.

Kemistit kertovat koulutuksesta

Koulutuksessa on perehdytty muun muassa biojalostamoiden kemiaan, ligniinin mahdollisuuksiin, hiilihydraattien kemiaan ja tuotteistamiseen, uusiin biopohjaisiin materiaaleihin, metsästä saataviin lääkkeisiin ja terveysvaikutteisiin yhdisteisiin, ympäristöystävällisiin erotus- ja uuttotekniikoihin sekä vihreän kemian liuottimiin.

Koulutuksesta ja opiskelijoiden työharjoittelukokemuksista voi lukea alla olevien linkkien kautta. Jutut on kirjoittanut Matti Laurila Kemianteollisuus ry:sta.

Mahtava porukka ja oma projekti (Repolar Pharmaceuticals Oy, Laura Punakallio)
Bio- ja kiertotalous ovat tulevaisuuden juttuja (Berner Oy, Tea Hiilloste)
Toiveissa kemian työpaikka Kokkolassa (Kokkolan yliopistokeskus, Toni Varila)
Kestävä kehitys näkyy kaikessa (Teknos Oy, Anniriina Hytönen)
Biotalouden täydennyskoulutus on hyvää verkostoitumista (Lumene Oy, Eva Marcon)

Kemianteollisuus työllistää

Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä. Työpaikkojen lukumäärä on pysynyt samalla tasolla koko viimeisen vuosikymmenen. Ala on hyvin kansainvälinen, ja moni suomalainenkin kemian yritys työllistää merkittävän määrän ihmisiä myös ulkomailla. Globaalisti kemia on kasvava ala: markkinoiden on arvioitu kasvavan nykyisestä 3,2 biljoonasta eurosta 6,3 biljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Riitta Aho, kehittämisen asiantuntija, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
riitta.aho@helsinki.fi, 050 448 7170

F.E.C.-ohjelmat (Further Educated with Companies)

 

Aihetunnisteet: casekemiakoulutus

 


Aihetunnisteet: case, kemia, koulutus

Lue seuraava artikkeli: Hunaja on mehiläisten pölytystyön makea sivubisnes »