Manner-Suomen maaseutuohjelman siirtymäkauden varat tukikelpoisia

Uutinen - Julkaistu 9.2.2021

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman muutosesitys on lähetetty Euroopan komission hyväksyttäväksi. Muutosesitys koskee siirtymäkauden eli rahoituskausien väliin jäävien vuosien 2021 ja 2022 maaseutuohjelman toimia, jotka ovat tukikelpoisia ohjelmamuutoksen komissiolle toimittamisesta lähtien eli 8.2.2021 lähtien. Maaseuturahaston elpymisvälineen lisärahoituksen osalta muutosesitys lähetetään komissiolle myöhemmin.

Manner-Suomen maaseutuohjelman ylin päättävä elin, seurantakomitea, hyväksyi esitykset maaseutuohjelmaan tehtävistä muutoksista kokouksessaan 1.12.2020.

Maaseutuohjelman toiminta jatkuu myös 2021-2022 

Siirtymäkaudella jatketaan nykyisen rahoituskauden toimenpiteitä normaaliin tapaan, mutta rahoitus tulee uuden kauden rahoituskehyksestä. Alla on erikseen lueteltu ne toimenpiteet, joihin tulee muutoksia siirtymäkaudella.

Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat, mutta rahoitus tulee uuden kauden varoista.

Neuvontapalvelut

Tilakohtainen enimmäisraja nostetaan siirtymäkauden takia. Neuvontakohteisiin lisätään eläinten hyvinvointisuunnitelmat.

Maatalouden investoinnit

Maatalousinvestointien tukemista jatketaan siirtymäkaudella nykyisten menettelyiden mukaisesti. Biokaasuinvestointien tukitaso nostettaisiin 40 prosentista 50 prosenttiin tukikelpoisesta kustannuksesta.

Ympäristökorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto

Tänä vuonna jatketaan voimassa olevia ympäristösitoumuksia ja -sopimuksia sekä luomusitoumuksia yhdellä vuodella. Uusia viisivuotisia kosteikkojen hoitoa ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä luomusitoumuksia voi hakea. Lisäksi on mahdollista hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta kosteikon perustamiseen.

Ympäristösitoumusten ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämisen toimenpiteessä, voi tuensaaja aiemmasta poiketen saada korvauksen vastaanottamastaan biokaasulaitoksen mädätteestä myös tilanteessa, jossa tila luovuttaa lantaa biokaasulaitokseen.

Geenipankkikorvauksia muutetaan niin, että kasvi- ja eläingeenivaraohjelmien koordinaattorit voivat laatia uudet toimenpidesuunnitelmat ja ottaa näihin uusiin suunnitelmiin mukaan uusia tehtäviä esim. pohjolantumman mehiläisen emokasvatuksen edistämisen ja lisätä maatiaiskasvien varmuuskokoelmien määrää. Samalla toimintasuunnitelmiin kohdennetaan uutta määrärahaa.

Leader

Lisätään Leader-toimenpiteeseen alatoimenpide 19.1 valmistelutuki, jolla tuetaan paikallisten strategioiden valmistelua tulevalle kaudelle.

Tekninen apu

Siirtymäkaudelle 2021-2022 varataan teknistä apua ohjelman suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 

Maaseutuohjelman ohjelmamuutos: Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 162 428

Rahoitus: Neuvotteleva virkamies Virva Terho, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p.  0295 162 141

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.2.2021


Aihetunnisteet: maaseutu, maatalous, ruoka