Mehiläistaloudelle tukea 25 euroa pesää kohti

Uutinen - Julkaistu 7.3.2024

Pesäkohtaisen mehiläistalouden kansallisen tuen tavoitteena on kompensoida Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa sekä turvata mehiläistalouden jatkuvuutta ja kehittymismahdollisuuksia Suomessa.

Valtioneuvosto päätti torstaina mehiläistalouden pesäkohtaisesta kansallista tuesta. Sitä maksetaan 25 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodelta 2024 eli sama tukitaso pesää kohden kuin vuodelta 2023. Yhteensä tukea maksetaan noin 0,81 miljoonaa euroa aiempien vuosien tietojen perusteella arviolta 32 400 mehiläistarhaajalle.

Pesäkohtaisen mehiläistalouden kansallisen tuen tavoitteena on kompensoida Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa sekä turvata mehiläistalouden jatkuvuutta ja kehittymismahdollisuuksia Suomessa.

Tukea saadakseen mehiläistarhaajalla täytyy olla hallinnassaan vuonna 2024 vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa. Lisäksi tarhaajan on täytynyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta ja hänen on pitänyt noudattaa eläinrekisterilainsäädäntöä. Tukea maksaa Ruokavirasto.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 162 215, mika.survonen(at)gov.fi Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 7.3.2024


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka