Merkittävä kärkihankerahoitus Iijoelle – Uusi askel vaelluskalakantojen elvyttämisessä

Uutinen - Julkaistu 2.3.2017

Hallitus elvyttää Iijoen vaelluskalakantoja. Kärkihankkeessa rakennetaan kalatie Iin Raasakan voimalaitoksen yhteyteen, käynnistetään pienpoikasten istutusohjelma, siirretään lohia ja meritaimenia yli voimalaitoksen sekä käynnistetään kalanpoikasten alasvaellusrakenteen pilottihanke Haapakoskella. Lisäksi kunnostetaan elinympäristöjä Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4,3 miljoonaa euroa, josta valtio kattaa 2 miljoonaa euroa kärkihankerahoituksella. Valtion lisäksi hanketta rahoittavat PVO-Vesivoima Oy, Pohjois-Pohjanmaan liitto, kalastusalueet, Metsähallitus sekä alueen kunnat eli Oulu, Ii, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo.

Raasakan kalatie ja muut Iijoella toteutettavat vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteet mahdollistavat Iijoen vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron. Iijoella on viiden padon takana edelleen yli 600 hehtaaria lohikalojen tuotantoaluetta.

– Iijoki on ollut ja on jatkossa yksi Suomen tärkeimmistä lohijoista. Iijoen lohi, meritaimen ja vaellussiika on pystytty säilyttämään viljelyssä ja kannat on mahdollista palauttaa luonnolliseen ympäristöönsä. Vaelluskalakantojen suojelun lisäksi toimenpiteiden tavoitteena on kasvattaa joen virkistys- ja matkailuarvoa, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri Tiilikainen tapasi tänään Iissä keskeisiä Iijoen vesistöalueen toimijoita ja tutustui Iijoen Raasakan vesivoimalaitokseen sekä nyt rakennettavan kalatien suunnitelmiin.

Iijoen vaelluskalakärkihanke on valmisteltu osana Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimaa Iijoen otva -hanketta. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessa pyritään palauttamaan vaelluskalakannat, vaalitaan Itämeren lohikantaa sekä muodostetaan yhteinen vesistövisio Iijoelle. Osa toimenpiteistä, kuten istutukset ja vanhan uoman kunnostus, alkavat tänä vuonna. Raasakan kalatien rakentaminen käynnistyy vuonna 2018 hankkeen saatua rakentamisluvan.

– Kaikkien jokivarren kuntien, voimalaitosyhtiön, Metsähallituksen ja muiden toimijoiden laaja yhteistyö Iijoen otvassa sekä valtion vahva sitoutuminen Iijoen vaelluskalatoimenpiteisiin mahdollistaa uuden vaiheen käynnistämisen Iijoen vesistöalueen arvon kasvattamisessa, toteaa maakuntajohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Hallitus parantaa Luontopolitiikka-kärkihankkeen toimenpiteillä vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tilaa useissa kohteissa eri puolilla Suomea. Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa kärkihankerahoitusta erityisesti yhteisrahoitteisesti toteuttaviin konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle lähteviin hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus.

Lisätietoja:
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jyrki Peisa p. 050 364 0836
kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2313
maakuntajohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto p. 040 586 3877

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2.3.2017


Aihetunnisteet: kalastus, kalat, kärkihanke @fi