Metsä Group rakentaa maailman ensimmäistä uuden sukupolven biotuotetehdasta

Metsä Groups biofabrik.

Case - Julkaistu 21.4.2016

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa parhaillaan biotuotetehdasta Äänekoskelle Keski-Suomeen. Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa ja korkealaatuisen sellun lisäksi myös muita biotuotteita. Biotuotetehdas on suunniteltu alusta lähtien niin, että se mahdollistaa laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman, jota valmistamaan syntyy ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi.

Metsä Groupin uudessa biotuotetehtaassa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään biotuotteina ja bioenergiana sataprosenttisesti. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Kaikki tehtaan tarvitsema energia tuotetaan puusta. Biotuotetehdas valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita ja tuottaa energiaa yli oman tarpeen.

Metsä Groupin biotuotetehtaan rakennustyömaa.
Metsä Groupin biotuotetehtaan rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus yli 6 000 henkilötyövuotta. Kuva työmaalta huhtikuussa 2016.

Biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Sen työllistävä vaikutus on yli 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa, uusia työpaikkoja syntyy 1500.

Metsä Fibren nykyinen tehdas on toiminnassa siihen saakka kunnes biotuotetehdas aloittaa toimintansa kolmannella vuosineljänneksellä 2017. Biotuotetehdas rakennetaan Äänekosken nykyisen sellutehtaan alueelle ja osittain sen paikalle olemassa olevan metsäteollisuuden yhteyteen.

Tehdas tuottaa sellua, energiaa ja biotuotteita sivuvirroista

Viime vuosina havusellun kysyntä on kasvanut maailmalla, eniten Kiinassa. Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Sellua valmistuu 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Selluntuotanto siis lähes kolminkertaistuu Äänekoskella.

Selluntuotannon sivuvirtana syntyvää mäntyöljyä käytetään mm. liimojen, maalien, musteiden ja biopolttoaineiden valmistamiseen ja tärpättiä esimerkiksi hajusteiden ja maalien valmistuksessa. Bioenergiatuotteita ovat mm. biosähkö, prosessihöyry ja kaukolämpö.

Biotuotetehdas tuottaa energiaa 2,4-kertaisesti omaan kulutukseensa nähden, mikä lisää koko Suomen uusiutuvan energian osuutta yli kahdella prosenttiyksiköllä. Meesauunissa käytettävä fossiilinen polttoaine korvataan puun kuoresta kaasutettavalla tuotekaasulla.

Sivuvirroista valmistettavien biotuotteiden osuus on tuotannon alkuvaiheessa noin 20 prosenttia tehtaan liikevaihdosta, osuus kasvaa vaiheittain. Tähän mennessä on tehty päätökset biokomposiitin, tuotekaasun ja biokaasun valmistamisesta tehtaan ekosysteemissä. Muun muassa hajukaasujen jalostus rikkihapoksi, uusien tekstiilikuitujen valmistus yhteistyössä Itochun kanssa sekä ligniinin jatkojalostus etenevät johdonmukaisesti tutkimusasteella.

Kaaviokuva biotuotetehtaan sivuvirroista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.
Biotuotetehtaan sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti

 

Puuraaka-aine hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä

Valmistuttuaan biotuotetehdas lisää puunkäyttöä merkittävästi, vaikutus ulottuu koko Suomeen. Biotuotetehdas käyttää vuosittain 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta: havupuuta 4,5 milj. m³ ja koivua 2 milj. m³. Tehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 milj. m³ eli noin 10 prosentilla vuodessa, lisäyksestä valtaosa on havukuitupuuta. Kuitupuu hankitaan pääosin Suomesta. Tehtaan sijainti on raaka-aineen saatavuuden kannalta ihanteellinen, ja logistiset verkostot ovat valmiiksi olemassa.

Kuitupuuta korjataan metsistä pääasiassa metsänhoidollisten harvennusten yhteydessä. Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina hiilinieluina. Tehtaan käyttämä puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta, 90 prosenttia puusta on sertifioitua.

Tiesitkö, että biotuotetehtaan päivässä käyttämä puumäärä kasvaa Suomen metsissä takaisin noin 40 minuutissa?

Biotuotetehdas on merkittävä edistysaskel Suomen biotaloudessa

Metsä Groupin vihreä tekstiili.
Havusellusta valmistettua tekstiiliä

Metsä Groupin biotuotetehtaalla on merkittäviä vaikutuksia Suomen kansantaloudelle uusien työpaikkojen ja talouskasvun myötä. Biotuotetehdas monipuolistaa maamme metsä- ja biotalouden rakennetta ja laajentaa tuotevalikoimaa korkean lisäarvon tuotteilla.  Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi synnyttää valmistuttuaan Suomeen arviolta yli 0,5 miljardin euron tulovaikutuksen vuosittain. Viennin vuotuinen arvon lisäys on 0,5 miljardia euroa.

Valmistuttuaan biotuotetehdas tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa, tehdas lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli kahdella prosenttiyksiköllä.

Tuotannon käynnistyttyä tehtaan työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500. Merkittävimpiä työllistämisvaikutuksia odotetaan metsätalouteen ja kuljetuksiin. Rakennusajan työllistävä kokonaisvaikutus on yli 6 000 henkilötyövuotta.

Yläkuvassa: Biotuotetehtaan havainnekuva / Metsä Group

 

Artikkelin kirjoittaja Anna-Liisa Pennanen on Metsä Groupin biotuotetehtaan viestintäpäällikkö.

Yhteystiedot: anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

www.biotuotetehdas.fi

Twitter: @biotuotetehdas

www.metsagroup.com

 

Artikkeli julkaistu 21.4.2016

 


Lue seuraava artikkeli: Puhtaampaa kaupunkiliikennettä puupohjaisella dieselillä »