Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan työmaalla torjutaan harmaata taloutta ennakoivasti

Uutinen - Julkaistu 1.3.2021

Metsä Groupin ja keskeisten ammattiliittojen johto kokoontui tänään 1. maaliskuuta työministeri Tuula Haataisen johdolla keskustelemaan Kemin biotuotetehtaan rakentamisen käynnistymisestä. Metsä Group on kertonut edellyttävänsä työmaa-alueella toimivilta yrityksiltä Suomen lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista läpi koko alihankintaketjun ja havaittuihin puutteisiin tullaan puuttumaan välittömästi. Hankkeessa torjutaan harmaata taloutta ennakoivasti.

– Metsä Group on jo ennalta käynyt keskusteluja ammattiliittojen kanssa ja pyrkinyt kaikin keinoin varmistamaan, että työehdot koko ketjussa ovat asianmukaiset, harmaata taloutta torjutaan ennakoivasti ja työsuojelu huomioidaan kattavasti. Olen tästä rakentavasta ja aktiivisesta otteesta erittäin tyytyväinen. Koronatilanteen jatkuessa työsuojelun merkitys korostuu luonnollisesti entisestään, työministeri Tuula Haatainen totesi.

– Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan 10 000 henkilötyövuotta ja yli puolet työstä tehdään Kemissä. Hankkeen kotimaisuusaste nousee erittäin korkeaksi. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, työlainsäädännön ja -ehtojen noudattamisen, harmaan talouden torjunnan, aikataulun kuin laadun suhteen. Olemme tyytyväisiä avoimeen ja hyvään keskusteluyhteyteen työministeri Haataisen ja ammattiliittojen kanssa, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoi.

Ammattiliittojen puheenjohtajat kiittivät yritystä hyvästä valmistelusta ja ennakoivasta otteesta. Esimerkiksi aliurakoitsijat on valittu erityisellä huolella ja mahdollisiin ongelmiin työmaalla puututaan välittömästi. Tilaisuudessa todettiin, että ”Äänekoski oli hyvin suunniteltu ja tämä näyttää vielä paremmalta”.

Pyöreän pöydän keskustelu järjestettiin, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla osapuolilla on hankkeesta yhteinen tilannekuva ja että tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Metsä Group tiedotti helmikuussa Kemin biotuotetehtaan investoinnin toteutumisesta. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi maahamme, arvoltaan 1,6 miljardia euroa.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen p. 040 751 5496

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.3.2021