Metsä Spring etsii ja kehittää uusia metsään perustuvia liiketoimintakonsepteja

Metsä Springin tuotteita: vihreä ja valkoinen kaulahuivi ja musta t-paita.

Case - Julkaistu 15.11.2018

Metsä Group perusti keväällä 2018 innovaatioyhtiön, Metsä Spring Oy:n, joka etsii ja kehittää uusia metsään perustuvan biotalouden ja kiertotalouden liiketoimintakonsepteja. Se sijoittaa hankkeisiin yhdessä kumppaneiden kanssa.

Metsä Group siirtyi Metsä Springin perustamisella innovaatiotoiminnassaan uuteen vaiheeseen ja investoi sen kautta osaamista ja varoja konsernin ekosysteemiä pitkällä aikavälillä uudistaviin liiketoimintaideoihin. Niitä etsitään metsästä alkavien jalostusarvoketjujen eri kohdista, unohtamatta uudenlaisia palveluliiketoimintaan tähtääviä ideoita. Yhtiö on täten aktiivisesti mukana laajentamassa suomalaisen metsäteollisuuden tuoteportfoliota.

Pitkällä aikavälillä Metsä Springin tavoitteena on siis kartuttaa Metsä Groupin sidosryhmien varallisuutta – jalostaa suomalaista puuta nykyistä pidemmälle ja nostaa entisestään sen jalostusarvoa. Uudet konseptit syntyvät kasvavissa määrin uudenlaisissa kumppanuuksissa, ja suuri osa ideoista löytyy konsernin ulkopuolelta.

Metsä Springin ensimmäinen sijoitus

Lokakuussa 2018 Metsä Spring ja japanilainen Itochu Corporation perustivat yhteisyrityksen, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa Äänekoskelle rakennettavaan tekstiilikuitua valmistavaan teolliseen koelaitokseen ja siihen liittyvään koetoimintaan. Business Finland osallistuu hankkeen rahoitukseen tuotekehityslainalla. Itochu Corporation omistaa 25 prosenttia Metsä Groupiin kuuluvasta Metsä Fibrestä.

Puupohjaista tekstiilikuitua tuottava koelaitos rakennetaan Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteyteen. Vuosikapasiteetiltaan noin 500 tonnin laitoksen rakentaminen alkoi lokakuussa, ja sen tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2019 lopussa.

Kone valmistaa tekstiilikuitua.
Koelaitoksessa testattava tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä.

Koelaitoksessa pyritään osoittamaan uuden, ympäristöystävällisen tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän tekninen toimivuus. Testitulosten perusteella arvioidaan teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä rakentaa seuraavassa vaiheessa selvästi suurempi tekstiilikuitutehdas Suomeen. Laitoksen valmistumisesta alkavan, 2–3 vuotta kestävän koevaiheen aikana selvitetään myös uudenlaisen kuidun kiinnostavuus markkinoilla.

Tulevaisuuden vaihtoehto puuvillalle

Nykyisten tekstiilikuitujen valmistus rasittaa ympäristöä, ja ala tarvitsee kestävämpiä ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Sellusta valmistettu tekstiilikuitu voi tulevaisuudessa tarjota ympäristöä vähemmän kuormittavan vaihtoehdon puuvillalle, jonka tuotantoa ei enää voida loputtomasti lisätä sen aiheuttamien ympäristöongelmien takia. Myös puupohjaiselle viskoosille etsitään parempia ratkaisuja.

Jalostusarvoketju metsästä vaatteisiin: puu, sellu, katkokuitu, lanka, kangas, vaate.Koelaitoksessa testattava tekstiilikuitukonsepti on suoraliuotusmenetelmä, joka hyödyntää täysin uutta, sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin valmistamaa kuivaamatonta paperisellua.

Nyt testattava menetelmä on laajan yhteistyön tulos. Sitä on kehitetty vuodesta 2009 alkaen useissa eri kehityshankkeissa, joissa ovat Metsä Groupin lisäksi olleet mukana muun muassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä saksalainen tutkimuslaitos TITK. Metsä Groupin oma aktiivinen kehitystyö alkoi vuonna 2012.

 

Yhteydenotot:

Toimitusjohtaja Niklas von Weymarn, Metsä Spring Oy 
Sähköposti niklas.vonweymarn(a)metsagroup.com, puhelin 040 547 6977 

 

Metsä Spring Oy on Metsä Groupin vuonna 2018 perustama innovaatioyhtiö. Yhtiö toimii kansainvälisestikin merkittävällä Otaniemen innovaatiokampuksella Espoossa. Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja on Niklas von Weymarn, joka työskenteli aiemmin Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren tutkimusjohtajana. Innovaatioyhtiön perustaminen ei vaikuta Metsä Groupin liiketoiminta-alueiden omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Artikkeli on julkaistu 15.11.2018


Aihetunnisteet: case, kiertotalous, metsä, puu, sellu, tekstiilit

Lue seuraava artikkeli: Hyönteisruoasta ratkaisu maailman ruokaongelmaan? »