Metsä Woodin Plan B luo näkökulmia puurakentamisen mahdollisuuksiin

Hakaniemen Ympyrätalo ja hahmotelma sen puuversiosta.

Case - Julkaistu 4.8.2017

Rakennusala käy läpi murrosta, jossa kaupunkirakentamista pitää kasvattaa, ja samaan aikaan kasvihuonepäästöjä vähentää merkittävästi. Uudistumiskykyä kaivataan, sillä ekologisesti kestävämmän puun osuus on vasta noin 5-10 % maailman kaupunkirakentamisesta. Vastauksena tähän haasteeseen Metsä Wood lanseerasi Plan B:n, kampanjan, joka tuo alan toimijat yhteen ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita uusilla tavoilla.

Kaupungistuminen on megatrendi ja vuoteen 2050 mennessä jopa 70 % maailman väestöstä tulee asumaan kaupungeissa. YK:n arvioiden mukaan tämä olisi noin 6,3 miljardia ihmistä. On siis selvää, että asuintilaa tarvitaan paljon ja kaupunkeja täytyy laajentaa.

Samalla meitä kuitenkin uhkaa ilmastonmuutos, ja kaupungit tuottavat nykymuodossaan 70 % koko maailman kasvihuonepäästöistä. Rakennusteollisuudella on tässä iso vastuu, ja ekologisesti kestävämmät ratkaisut ovat olennainen keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Metsä Woodissa on nähty puurakentamisen ylivoimaisuus tässä suhteessa, ja tietoisuutta kevyestä, nopeasta ja ekologisesta vaihtoehdosta halutaan kasvattaa globaalisti.

Puurakentamisessa mikä vain on mahdollista

Plan B on Metsä Woodin ratkaisu parempaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. Puu on rakennusmateriaaleista ainoa, joka hiilipäästöjen sijaan sitoo hiiltä itseensä ja ainoa, joka on täysin uusiutuvaa, joten sen osuuden lisääminen rakennusteollisuudessa on välttämätöntä.

Rooman Kolosseum johon havainnollistettu puinen vaihtoehto.
Plan B –kampanjassa ikonisia rakennuksia suunniteltiin uudelleen puusta.

Metsä Wood herätti maailman katsomaan puurakentamista uudessa valossa vuonna 2015, kun Plan B:n ensimmäisessä aallossa historiallinen Colosseum ja ikoninen Empire State Building suunniteltiin uudestaan puisina rakennuksina. Aitoina rakennuspiirustuksina toteutetut nähtävyydet todistivat, että puu pystyy samaan kuin muutkin rakennusmateriaalit, ja jopa parempaan.

Vuonna 2016 kilpailuna toteutettu City Above the City haastoi arkkitehdit ja insinöörit ajattelemaan lisäkerrosrakentamisen mahdollisuuksia, sekä sitä, minkälaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja kevyt, mutta kestävä puu tarjoaa kiihtyvään asuntopulaan. Osallistujat 40 maasta loivat ratkaisuja urbanisaatioon käyttäen Metsä Woodin Kerto® LVL:ää.

Vasta julkistettu Open Source Wood peräänkuuluttaa puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden toimijoiden välistä yhteistyötä ja avoimuutta. Kampanja vauhdittaa puurakentamista tuomalla yhteen kansainvälistä osaamista ja paikallista tietotaitoa. Metsä Wood edistää elementtien suunnittelua palkitsemalla 30 000 eurolla Open Source Wood -suunnitelmia, joissa Kerto LVL:ää on hyödynnetty innovatiivisesti. Hanke luo hyvää pohjaa laajemmalle puurakentamisen ekosysteemille.

Kaupunkisuunnittelukuva, jossa puisia pilvenpiirtäjiä ja halleja.
Metsä Woodin Open Source Wood kutsuu arkkitehdit, suunnittelijat ja insinöörit yhdistämään voimansa: innovoimaan ja jakamaan tietoa puuelementtirakentamisesta.

Tulevaisuuden insinööripuutuotteet

Rakennusalan on reagoitava ilmastonmuutokseen. Puurakentamisen kasvu on ainoa ekologinen vaihtoehto kiihtyvästi kasvavaan rakentamisen tarpeeseen. Plan B on herättänyt maailman puurakentamisen etuihin, mutta tarvitsee tuekseen uudistusmyönteisiä rakennusalan ammattilaisia maailman joka kolkasta.

Metsä Wood on ollut Kerto-tuotteellaan LVL-valmistuksen pioneeri Euroopassa jo 70-luvulta lähtien. Nyt myös muut yritykset osoittavat uskonsa tähän liiketoimintaan ja investoivat, mikä on erittäin tervetullut asia puurakentamisen kasvun vauhdittamisessa.

Kerto LVL:n markkinat ovat globaalit, ja puutuoteteollisuus on Suomelle erittäin tärkeä vientiala. Puurakentamisen kasvu maailmalla tuo kasvua myös Suomeen. Suomi on läpi historiansa elänyt metsäteollisuudesta, mutta erityisen vahva rooli korkean jalostusarvon insinööripuutuotteilla on nimenomaan tulevaisuuden rakentamisessa.

Maailma tarvitsee Plan B:n

Metsä Woodin Plan B -kampanja on kiinnostanut arkkitehtejä ja insinöörejä eri puolilla maailmaa. Se on saanut näkyvyyttä ja herättänyt keskustelua niin rakennusalan julkaisuissa kuin valtakunnallisissakin medioissa. Kansainvälinen ja aktiivinen osallistuminen kilpailuihin ja mukaan lähteneet maineikkaat yhteistyökumppanit ovat osoitus siitä, että kiinnostusta riittää: markkina ja mahdollisuus isolle harppaukselle puurakentamisen kasvussa on olemassa. Uusia ratkaisuja kaivataan.

Tutustu Metsä Woodin Plan B -kampanjasivuihin ja Open Source Woodiin.

 

Artikkelin kirjoittaja Henni Rousu on Metsä Woodin viestintäpäällikkö. 

Yhteydenotot: sähköposti henni.rousu@metsagroup.com, puhelin 040 554 8388


Aihetunnisteet: case, ilmastonmuutos, puu, puurakentaminen

Lue seuraava artikkeli: Lakean Sydänpuu-konsepti mullistaa puukerrostalojen rakenta... »