Metsädebatissa vilkasta keskustelua metsien kestävästä käytöstä

Uutinen - Julkaistu 26.10.2018

Metsädebatissa vilkasta keskustelua metsien kestävästä käytöstä

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti keskiviikkona 24.10.2018 sidosryhmätilaisuuden, jossa metsäalan tutkijat ja muut osaajat sekä paikalle lupautuneet puolueiden edustajat keskustelivat ajankohtaisista metsien käyttöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuus oli osa vuoden loppuun mennessä valmistuvaa Kansallisen metsästrategian päivitystyötä.

Tilaisuuden avaussanat lausui maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, joka korosti puheessaan kestävän metsäpolitiikan moniulotteisuutta.

–Metsiin kohdistuu monenlaisia odotuksia ja keskustelua on siksi syytä käydä mahdollisimman monipuolisella joukolla, jotta tavoitteet metsien käytölle selkiintyvät. Kansalaisten hyvinvoinnin kannalta parhaaseen ratkaisuun päästään vain avoimessa vuoropuhelussa, tutkimustietoa hyödyntäen, sanoi ministeri.

Ministeri Leppä otti kantaa myös julkisuudessa viime aikoina esillä olleeseen kysymykseen siitä, pitäisikö metsänomistajan joissakin rajatuissa tilanteissa saada korvausta hiilinielun kasvattamiseen liittyvästä panoksestaan.

–Minusta tämä on selvittämisen arvoinen asia, hän sanoi. Tärkein ilmastoteko, jonka metsänomistajat voivat nyt tehdä, on kuitenkin hänen mukaansa metsänhoidon rästien hoitaminen kuntoon. Ministeri painotti myös metsien monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä talousmetsissä.

Kuulijoille ja keskustelijoille esiteltiin myös kansallisen metsästrategian päivitystyön tämän hetkinen vaihe. Strategian toteuttamisessa tarvitaan maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Marja Kokkosen mukaan yhteistyötä monella eri tasolla ja monessa eri aiheessa. Resurssien näkökulmasta tärkeimmät tarpeet liittyvät hänen mukaansa jatkossakin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen turvaamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön viestintäjohtaja Janne Impiön johdolla käydyissä debateissa ja paneelikeskustelussa nousivat vahvasti esiin kaikki kestävyyden ulottuvuudet (ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen). Ydinasia ilmastoa ja muuta kestävyyttä ajatellen oli keskustelijoiden mielestä puuston kasvu – siitä huolehtiminen jatkossakin on kestävyyden kannalta keskeisintä.

Kts. tallenne tilaisuudesta (YouTube, 2 t 5 min)

Tilaisuuden ohjelma PDF 506kB 
Ministeri Jari Lepän avaussanat PDF 350kB 
Marja Kokkosen esityskalvot kansallisen metsästrategian päivitystyöstä PDF 1,2MB

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029 516 2444
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 24.10.2018