Metsähallitus käynnistää suurten merituulivoimahankkeiden huutokaupat

Uutinen - Julkaistu 28.11.2023

Valtioneuvosto teki 23.11.2023 periaatepäätöksen huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä Suomen yleisillä vesialueilla sijaitsevalla merituulivoima-alueella.

Huutokaupattavat merituulivoima-alueet sijaitsevat Metsähallituksen hallinnassa olevilla yleisillä vesialueilla Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Huutokauppamenettely käynnistetään vuonna 2021 laaditun huutokauppamallin mukaisesti.

Metsähallitus kilpailuttaa hankekumppanit ja vuokraa valittavalle kumppanille alueen sekä myy hankeoikeudet alueen kehittämiseen, rakentamiseen ja uusiutuvan energian tuottamiseen. Kumppani vastaa hankkeeseen tarvittavien lupien hakemisesta. Vuokra-aika on maksimissaan 50 vuotta.

Kahdella alueella (Pyhäjoki/Raahe ja Närpiö) huutokauppamenettely käynnistetään jo tänä vuonna ja kolmen muun alueen (Siikajoki/Hailuoto, Raahe/Siikajoki ja Kristiinankaupunki) kilpailutuksia valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa. Varsinaisen käyttöoikeuden myöntämisestä alueittain valituille hankekumppaneille päättää valtioneuvosto huutokauppojen jälkeen.

Valitut vesialueet sijaitsevat maakuntakaavoituksessa tuulivoimatuotantoon osoitetuilla alueilla. Alueiden valinnassa on huomioitu alustavat liittymismahdollisuudet kantaverkkoon sekä vaikutukset kauppamerenkulkuun, puolustusvoimien toimintaedellytyksiin ja maisemaan.

Hankkeet vauhdittavat puhdasta siirtymää

– Merituulivoimalla voidaan lisätä merkittävästi uusiutuvaa ja päästötöntä sähköntuotantoa Suomessa. Hankkeilla edistetään puhdasta siirtymää ja luodaan Suomeen kokonaan uusi toimiala, houkutellaan kansainvälisiä investointeja sekä edistetään hallitusohjelman tavoitteita, korostaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Huutokauppoihin tulevien viiden merituulivoima-alueen yhteenlaskettu laajuus on noin 860 km2 ja niiden laskennallinen maksimikapasiteetti noin 7 500 megawattia. Enimmillään tuulivoimaloita mahtuu alueille yhteensä noin 500 kpl. Yhden merituulivoimapuiston investointiarvo on noin 3-4 miljardia euroa. Valtio saa tuloa alueiden vuokrauksesta sekä hankeoikeuksien myynnistä. Myös alueen kunnat hyötyvät. Kunta saa yleisten vesialueiden merituulivoima-alueista kiinteistöveroa ja hankkeilla on myös merkittäviä työllisyysvaikutuksia.

– Periaatepäätös on mittaluokaltaan historiallinen ja vie Suomea kohti puhtaan energian voimakasta kasvua. Yksistään näiden huutokaupattavien alueiden tuulivoiman ennakoidaan lisäävän Suomen vuotuista sähköntuotantoa yli kolmanneksella. Sähköntuotannon lisääminen on keskeinen keino edistää myös jalostavan teollisuuden investointeja Suomeen, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Ministerit kiittävät Metsähallitusta perusteellisesta valmistelusta, minkä ansiosta huutokaupat voidaan käynnistää. Merituulivoiman kehittäminen kuuluu Metsähallituksen liiketoimintaan. Alueiden käyttöoikeuksien luovuttaminen tuulivoimakäyttöön on osa Metsähallituksen lakisääteistä tehtävää. Toimija valitaan huutokauppamenettelyssä kilpailuttamalla niin, että prosessi on oikeudenmukainen, läpinäkyvä, tasapuolinen, valtion kokonaisedun varmistava ja kilpailuneutraali.

Lisätiedot maa- ja metsätalousministeriössä

  • Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 0295 162 238
  • Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 0295 162 150
  • Ministerin erityisavustaja Jouni Koskela, p. 050 339 9334

Lisätiedot ympäristöministeriössä

  • Ministerin erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341

spostit: etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 23.11.2023