Metsäministereiden julkilausuma: Metsätalouden kokonaisvaltainen kestävyys edellyttää paikallisten olosuhteiden huomioimista

Uutinen - Julkaistu 29.9.2023

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah osallistui 25.-26.9. metsäisten EU-maiden For Forest –ryhmän ministeritapaamiseen Itävallassa. Itävallan, Slovenian, Ruotsin ja Suomen metsätaloudesta vastaavat ministerit allekirjoittivat tapaamisessa julkilausuman EU:n metsäpolitiikasta. 

Julkilausumassaan ministerit painottavat kestävän biotalouden mahdollisuuksia ja kestävyyden kaikkien osa-alueiden sekä paikallisten olosuhteiden huomioimisen tärkeyttä kestävyyden edellytyksenä.

Metsäpohjaiset tuotteet ovat uusiutuvia, resurssitehokkaita, monipuolisia ja välttämättömiä kestävän biotalouden kasvulle. Kestävä metsänhoito ja puunkäyttö luovat työpaikkoja maaseudulle sekä edellytyksiä innovaatioille ja investoinneille. Ne ovat välttämätön osa energiasiirtymää. Puun pitkäjänteisellä käytöllä rakennusmateriaalina ei ole vain kasvavaa taloudellista merkitystä, vaan se edistää myös ilmastotavoitteiden saavuttamista, julkilausumassa todetaan.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal 2019) on tuonut merkittävän muutoksen EU:n politiikkaan. Suuri määrä strategioita ja sitovia säädöksiä vaikuttaa nyt suoraan metsätalouteen ja puualaan.

EU:n lähipäätösperiaatteesta pidettävä kiinni

Julkilausuma painottaa voimakkaasti EU:n lähipäätös- eli subsidiariteettiperiaatteen tärkeyttä. Kestävän metsätalouden konkreettiset toimintatavat tulee mukauttaa kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

Metsäpolitiikkaa koskevaa toimivaltaa ei ole siirretty EU-tasolle, joten vastuu metsiin liittyvästä päätöksenteosta on jäsenvaltioilla ja niiden metsälaeilla sekä –ohjelmilla, EU-linjaukset huomioiden. Kaikessa metsiin liittyvässä päätöksenteossa noudatetaan EU:n perustamissopimuksissa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Julkilausuma korostaa, että EU:n tasolla metsiin liittyviä toimia pitäisi käynnistää vasta, kun asiat on käsitelty riittävän laajasti kansallisella tasolla. Metsiin vaikuttavan EU-lainsäädännön ei pitäisi ylittää sitä, mikä on välttämätöntä. EU:n tason sitovat säännöt olisi rajoitettava tiukasti siihen, mikä on tarpeen EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vierailun yhteydessä ministerit tutustuivat myös Itävallan suurimpaan metsätalousnäyttelyyn AustroFomaan. AustroFoma –messut järjestetään kerran neljässä vuodessa.

Joint Statement of the Ministers responsible for Forestry of Austria, Finland, Slovenia, Sweden 

Lisätiedot: 

  • Ministerin erityisavustaja Tapio Luoma-aho, p. 050 4727040
  • Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 516 2150
    Spostit: etunimi.sukunimi@gov.fi.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.9.2023


Aihetunnisteet: biotalous, EU, metsätalous