Metsäneuvosto edistää moniäänistä keskustelua metsien käytöstä

Uutinen - Julkaistu 14.6.2023

Kautensa päättävä metsäneuvosto keskusteli 14.6. kokouksessaan metsäsektorin tulevaisuudesta ja biotalouden vahvistuvasta roolista. Ministeri Antti Kurvinen kiitti laajaa asiantuntijajoukkoa Suomen metsien eteen tehdystä työstä.

Metsäneuvosto on toiminut tärkeänä keskustelufoorumina julkishallinnon, etujärjestöjen ja yksityisen sektorin välillä. Mukana ollut laaja joukko metsäalan asiantuntijoita on toiminut maa- ja metsätalousministeriön tukena erityisesti Kansallinen metsästrategia 2035:n sekä metsätalouden kannustejärjestelmän uudistamisessa. Päättyvän hallituskauden ajan työskennelleen metsäneuvoston kaudella on käsitelty näkyvästi Suomen metsien käyttöön vaikuttavia ilmasto- ja ympäristötavoitteita sekä EU-sääntelyä esimerkiksi nielutavoitteiden sekä ennallistamis- ja metsäkatoasetusten myötä.

Päätöskeskustelussa korostui, että metsien käytössä on jatkossakin huomioitava ekologisten reunaehtojen rinnalla sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kestävän ja oikeudenmukaisen kehityksen turvaamiseksi. Metsäneuvosto painotti, että yhteistä metsien monipuolisille käyttötavoitteille on metsien aktiivinen hoito. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii metsänhoitoa esimerkiksi metsätuhojen torjumiseksi.

Yksi metsäalan keskeisistä tavoitteista on biotalouden arvonlisän nostaminen. Kansallinen biotalousstrategia tavoittelee arvonlisän kaksinkertaistamista vuoteen 2035. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kilpailukykyistä ympäristöä biotalousinvestoinneille, uusia toimintatapoja sekä arvonlisän rakentamisesta laajemmin ekosysteemipalveluille.

Metsistä käytävä moniääninen, eri näkökulmia esiin nostava keskustelu nähtiin tervetulleena. Julkiseen keskusteluun osallistuminen on ollut yksi metsäbiotalouden tiedepaneelin painopisteistä tänä keväänä. Paneelin puheenjohtaja, Luken tutkimusjohtaja Antti Asikainen esitteli metsäneuvostolle tiedepaneelin tapaa koota yhteistä tieteellistä näkemystä poliittisen päätöksenteon tueksi sekä tuoda tieteeseen perustuvia kantoja julkisuuteen. Tiedepaneeli tuo avoimesti esiin myös näkemyksien moniäänisyyttä.

Ministeri Antti Kurvinen esitti lämpimät kiitokset metsäneuvostolle sekä oman puheenjohtajuusjaksonsa että koko hallituskauden mittaisesta työstä.

– Olemme keskustelleet ja tehneet merkittäviä päätöksiä. Vaikka meillä on eri näkemyksiä metsäpolitiikasta, meitä yhdistää metsän arvostaminen ja rakkaus metsiä kohtaan. Olemme kaikki tehneet työtä Suomen metsien parhaaksi.

Uusi laajapohjainen metsäneuvosto aloittaa työnsä syyskuussa 2023.

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Erno Järvinen, p. 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 14.6.2023


Aihetunnisteet: metsä