Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät

Uutinen - Julkaistu 15.3.2022

Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 15.3.2022 pidetyssä kokouksessaan metsäneuvoston työvaliokunnan esityksen vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen metsästrategian (KMS 2035) visioksi ja päämääriksi. Visiossa korostetaan nyt metsien suomalaisille tuottaman hyvinvoinnin lisäksi myös metsien omaa hyvinvointia.

Aihe-ehdotuksia strategian päämääriksi oli koottu muun muassa helmikuussa 2022 järjestetyssä kaikille avoimessa paneelikeskustelussa. Lopullisen esityksen visioksi ja päämääriksi oli valmistellut metsäneuvoston työvaliokunta. Metsäneuvoston jäsenet olivat osallistuneet jo etukäteen vision ja päämäärien muodostamiseen vastaamalla ennakkokyselyyn aiheesta.

Metsäneuvoston hyväksymät visio ja päämäärät ovat seuraavat:

Visio: Kansallinen metsästrategia 2035 – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille

Päämäärät:
1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle
2. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä
3. Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä
4. Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla 

Metsäneuvoston aiheesta käymässä keskustelussa korostettiin sitä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut radikaalisti myös metsäalan toimintaympäristöä. Vision ja päämäärien sanallistamisessa on siksi tarpeen huomioida tapahtunut muutos, ja strategian jatkovalmistelussa on hyvä korostaa metsien roolia myös taloudellisen itsenäisyyden ja omavaraisuuden takaajana. Uudella tilanteella on vaikutusta myös uuden metsästrategian vaikutusarviointiin sekä nykyisen metsästrategian mukaisiin kuluvan vuoden painopistealueisiin.

Uuden kansallisen metsästrategian valmistelu jatkuu seuraavaksi muun muassa eri teemoista järjestettävissä paneelikeskusteluissa ja sidosryhmätyöpajoissa. Strategian valmistelussa on neljä päävaihetta, joissa käsitellään toimintaympäristöä, tahtotilaa, keinoja ja toimeenpanoa, ja metsäneuvosto hyväksyy aina tehdyt linjaukset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 15.3.2022


Aihetunnisteet: metsä