Metsäneuvosto päätti päivittää kansallisen metsästrategian

Uutinen - Julkaistu 14.3.2018

Metsäneuvosto kokoontui tänään 14.3. Säätytalolla. Päivän tärkein teema oli kansallisen metsästrategian päivittäminen sekä metsäalan kehitys. Puhetta johti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Metsäala kasvaa ja monipuolistuu metsäpoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Samalla on tärkeää varmistaa, että metsänhoito on laadukasta ja että metsäluonnon monimuotoisuus pystytään turvaamaan, totesi ministeri Leppä.

Kokouksessa linjattiin, että vuonna 2015 laaditun kansallisen metsästrategian tavoitteet ovat edelleen ajan tasalla. Niiden toteuttamisessa tärkeässä roolissa on hankesalkku, johon kuuluu 11 strategista hanketta. Metsäneuvosto päätti, että tämä salkku päivitetään vuoden 2018 aikana.

– Hankkeet ovat tärkeä keino viedä metsäpolitiikkaa käytäntöön. Valtaosa hankkeiden toimenpiteistä on jo toteutettu eli nyt on luontevaa tarkastella, kuinka on onnistuttu ja mitä pitää seuraavaksi tehdä, sanoi metsäneuvos Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metsäneuvosto päätti kokouksessa myös kansallisen metsästrategian painopisteet vuodelle 2018. Niitä ovat muun muassa talousmetsien luonnonhoito, kuolinpesien elinkaaren nopeuttaminen, ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen sekä metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke. Tärkeä painopiste on myös uuden metsätalouden kannustinjärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää metsien aktiivista ja resurssitehokasta käyttöä sekä markkinattomista hyödyistä saatavaa hyvinvointia.

Kansallinen metsästrategia 2025 on valtioneuvoston hyväksymä metsäalan yhteinen strategia, jossa määritellään metsäalan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet. Metsästrategiaa toteutetaan strategisten hankkeiden sekä muiden strategioiden ja ohjelmien kautta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 444

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.3.2018