Metsäneuvosto pohtii metsäalan toimia korona-tilanteessa

Uutinen - Julkaistu 24.4.2020

 

Metsäneuvosto pohtii metsäalan toimia korona-aikana ja sen jälkeen ylimääräisessä kokouksessaan huhtikuun lopussa. Metsäalan rooli on merkittävä kriisistä ulospääsyssä sekä talouden elvyttäjänä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on kutsunut koolle ylimääräisen Metsäneuvoston keskustelemaan metsäalan toimista korona-aikana. Ministeri on pyytänyt neuvoston jäseniä ennalta pohtimaan, miten korona vaikuttaa metsäalan toimintaan, mikä on metsäalan rooli yhteiskunnassa epidemian aikana ja miten metsäala tukee yhteiskunnan ja Suomen talouden jälleenrakennusta ja elpymistä kriisistä.

Virtuaaliseen tapaamiseen kokoontuvat Metsäneuvoston jäsenet sekä kutsutut asiantuntijat. Kokouksessa Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert pohjustaa keskustelua Luken koostamalla katsauksella koronakriisin vaikutuksista metsäalalla. Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön edustajat esittelevät hallinnonaloillaan toteutuneet ja suunnitellut koronatoimet, minkä jälkeen metsäneuvoston jäsenet voivat tuoda esiin keinoja kriisistä irtautumiseen.

Valtioneuvoston asettama metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja eri toimijoiden välillä.

Metsäneuvosto seuraa ja edistää kansallisen metsästrategian toteuttamista ja tekee ehdotuksia sen kehittämiseksi kestävän kehityksen näkökulmat huomioonottavana, tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
– Metsäneuvosto on Suomen kansallisen metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta, joka kokoaa metsäsektorin hallinnon ja sidosryhmät yhteen. Metsän monet merkitykset taloudesta ja virkistyskäytöstä luontoarvoihin ja ilmastotyöhön korostavat metsäneuvoston roolia entisestään, Jari Leppä sanoo.

Neuvostossa on edustus eri hallinnonaloilta, tutkimuksesta, metsänomistaja-, teollisuus- ja työntekijäjärjestöistä, virkistyskäyttö- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä saamelaiskäräjiltä.

Lisätiedot:

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Osastopäällikkö Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lue lisää: Metsäneuvoston kokoonpano

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 23.4.2020 


Aihetunnisteet: Koronavirus