Metsäneuvoston vahvuus on kyky katsoa myös pitkälle tulevaan

Uutinen - Julkaistu 29.3.2023

Kansallinen metsäneuvosto keskusteli 29.3.2023 tuoreen kansallisen metsästrategian toimeenpanon käynnistämisestä ja kärkihankkeista.

Vuoden alussa voimaantulleen kansallisen metsästrategian (KMS2035) päämääriin edetään kolmen kärkihankkeen tuella. Metsäneuvostolle esiteltiin vuoden toisessa kokouksessa elonkirjoa talousmetsissä sekä metsien kasvu -kärkihankkeiden ja niiden tukena toimivien asiantuntijaverkostojen toimintaa. Verkostojen tehtävänä on yhdistää eri tahot ja konkreettiset toimet, joilla strategian tavoitteisiin päästään.

Sekä EU:ssa että kansallisella tasolla on tällä hetkellä valmisteilla lukuisia metsien hoitoon ja käyttöön vaikuttavia ohjaushankkeita ja lainsäädännöllisiä kokonaisuuksia. Metsäneuvosto keskusteli etenkin hiilinielujen, energiamurroksen sekä metsäkatoasetuksen moninaisista vaikutuksista metsäalalle. Tasapainoisten ratkaisujen löytäminen vaatii yhä monipuolisempaa yhteistyötä ja viestintää.

– Pidemmän aikajänteen vaikutusten näkeminen on tämän ryhmän vahvuus. Emme halua lyhytnäköisillä keinoilla vaarantaa pitkän tähtäimen onnistumisia, summasi kokouksen puheenjohtajana toiminut osastopäällikkö Tuula Packalen.

Kansallinen metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä sekä alan yhteistyöfoorumina.

Kesäkuussa metsäneuvosto kokoontuu toimikautensa viimeiseen kokoukseen, jossa esille nostetaan metsäalan uudistuminen ja kilpailukyky eli kansallisen metsästrategian kolmas kärkihanke. Kesäkuun kokouksessa myös kuullaan metsäbiotalouden tiedepaneelin työstä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

  • metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen, p. 029 516 2150, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 29.3.2023