Metsien Suomi -kampanja herättelee suomalaisia huomaamaan metsien monet mahdollisuudet

Uutinen - Julkaistu 19.5.2020

Kuva: Jani Riekkinen

Suomen metsäala käynnisti 18.5.2020 yhteisen Metsien Suomi -viestintähankkeen, jonka tavoitteena on herättää kansalaiset muistamaan ja huomaamaan, miten monessa asiassa ja monella tavalla metsät ja puusta valmistetut tuotteet ovat mukana suomalaisten elämässä.

Metsien Suomi -kampanja kertoo metsien kestävästä käytöstä. Pääpaino viesteissä on puun monipuolisilla käyttömahdollisuuksilla, mutta mukana on tietoa myös metsien suojelusta ja virkistyskäytöstä. Nyt käynnistynyt TV-, radio-, ulkomainos- ja somekampanja jatkuu kesäkuun puoliväliin, mutta hanketta on tarkoitus jatkaa sen jälkeenkin jopa kesään 2021 asti. Myös maa- ja metsätalousministeriö tukee osaltaan hanketta.

Metsä on aarreaitta

Metsä on monimuotoisuuden aarreaitta, jossa voi retkeillä, marjastaa, metsästää, ulkoiluttaa koiraa ja nauttia luonnosta. Samanaikaisesti se on kuitenkin myös monen työpaikka, tulonlähde ja sijoitus tulevaisuuteen. Metsät tuottavat kestäviä ratkaisuja meidän arkeemme ja auttavat meitä osaltaan myös yhteisten ilmastotavoitteittemme saavuttamisessa.

Kampanjan yksi elementti on siemenkiekko, joita jaetaan alkukesästä kymmeniä tuhansia kappaleita ympäri Suomea. Tarkoitus on, että mahdollisimman moni suomalainen saa tätä kautta mahdollisuuden konkreettisen ilmastotyöhön. Jokainen istutettu puuntaimi sitoo täysikasvuiseksi kasvaessaan merkittävän määrän hiilidioksidia, yhtä paljon kuin tavallinen perheauto tuottaa sitä 5 000 kilometrin ajossa.

Hankkeen tavoitteena on päivittää mielikuvaa siitä, millaista moderni metsien hyödyntäminen on ja mitä kaikkea puusta jo nykyisin valmistetaan. Tiesitkö esimerkiksi, että kylpyamme voi olla puusta tehty tai että luun murtuma voidaan kipsin sijasta korjata puisella lastalla?

Metsien Suomi -hanketta rahoittavat Suomen Metsäsäätiö, Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, MTK, Suomen metsäkeskus, Puunjalostusinsinöörit ry ja Metsämiesten Säätiö. Myös maa- ja metsätalousministeriö on osaltaan tukemassa tätä Kansallista metsästrategiaa tukevaa hanketta. Em. tahojen lisäksi suunnittelussa ovat olleet mukana muun muassa Paperiliitto ja Teollisuusliitto. Vetovastuu hankkeesta on Suomen Metsäyhdistyksellä.

Lisätietoja: Metsien Suomi –verkkosivu

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 18.5.2020