Milloin saamme yksityismetsissä toimivan Airbnb-palvelun?

Blogi - Julkaistu 18.4.2017

18.4.2017

Aloittaessani nuorena asiantuntijana Tapion palveluksessa, minut laitettiin ensimmäiset viisi vuotta tekemään hakkuiden luontolaadun arviointia. Sain hyvän tuntuman metsänkäsittelyn jälkiin. Samalla näin, mitä kaikkea hakkuissa säästetään monimuotoisuuden hyväksi.

Arvelin, että ihmiset eivät taida tietääkään, millaisia luontohelmiä käsitellyn metsämaiseman lomasta löytyy. Ja kuinka he tietäisivät? Kohteista ei löydy minkäänlaisia merkintöjä julkisilla kartoilla, ellei maanomistaja ole päättänyt perustaa alueelle virallista luonnonsuojelualuetta.

Tilanne muuttuu lähivuosina, kun yhteiskunnan varoilla kerätty metsien luontotieto tulee aiempaa avoimemmin saataville. Muutos tukee metsien käyttöön perustuvien elinkeinojen kehittymistä. Se avaa uusia ikkunoita, jotka muun muassa voivat johtaa metsien talouskäytön ja maanomistajan ansaintamahdollisuuksien monipuolistumiseen.

Ikkunoista näkyy matkailusta tai sote-toiminnosta elantonsa saavia palveluntuottajia kulkemassa asiakkaiden kanssa metsissä. Heidän tarkoituksenaan on ammentaa metsien aineettomia hyötyjä, kuten hiljaisuutta tai myönteisiä terveysvaikutuksia.

Sinivuokkoja metsässä.

 

Meitä metsä ei pelota.

Näin kuuluu suomalainen sanonta. Mutta yhä useammat meistä tarvitsevat apua päästäkseen metsään. Harva ulkomaalainen matkailija uskaltautuu omatoimiseen vaelteluun, vaikka jokamiehenoikeus sen heille sallii.

Kun metsän helppo saavutettavuus on avaintekijä, yrittäjän kannattaa katsoa yksityisiin talousmetsiin. Niitä löytyy Suomessa jokaisen taajaman ympäriltä. Pienellä hakemisella yrittäjä voi löytää helpon reitin, joka kulkee pääosin puuntuotantoon hoidetussa maisemassa.

Silloin tällöin reitti vie kulkijat solisevan puron tai kauniin maiseman äärelle. Tällaisella kohteella olisi hyvä pysähtyä rauhoittumaan ja nauttimaan eväitä. Jos maanomistaja varustaisi kohdettaan nuotiopaikalla, klapeilla ja laavulla, voisiko hän myydä yrittäjille metsänkäyttöaikaa esimerkiksi Airbnb-tyyppisessä nettipalvelussa?

Näin voi olla joskus tulevaisuudessa. Mutta jo nyt netistä löytyy työkaluja metsää elinkeinotoiminnassaan tarvitsevien yrittäjien ja yksityisten maanomistajien yhteistyöhön. Esimerkiksi sopimus palvelutoiminnasta metsäalueella esitellään viime vuonna ilmestyneessä nettijulkaisussa Miten sovin metsäympäristön hyödyntämisestä? Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen.

Bisnestä pystymetsästä

Tapiossa tehtävä Bisnestä pystymetsästä -työ edistää metsien aineettomien arvojen hyödyntämistä elinkeinotoimintaan. Tavoitteena on tukea puuntuotannon rinnalla metsistä koituvien ekosysteemipalveluiden käyttöä, metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia sekä metsäluontoon perustuvaa yrittäjyyttä.

Tämän vuoden aikana etsitään ja kehitetään digitaalista ratkaisua, joka entisestään parantaisi maanomistajien ja palveluntuottajien yhteistyötä. Aiheesta kiinnostuneiden ajatuksia kerätään 3.5. järjestettävässä Bisnestä pystymetsästä –ideariihessä. Tervetuloa osallistumaan!

 

Blogin kirjoittaja, projektipäällikkö Lauri Saaristo, FM (biologia) toimii Tapio Oy:ssä asiantuntijatehtävissä. Puh. 040 573 9168, lauri.saaristo@tapio.fi


Aihetunnisteet: blogi, ekosysteemipalvelut, matkailu

Lue seuraava artikkeli: Biotalouden insinöörikoulutus yhdistää kiertotaloutta ja... »