Ministeri Berner: Puun käyttöä väylärakenteissa mahdollista lisätä merkittävästi

Uutinen - Julkaistu 22.10.2018

Puulla on laajat käyttömahdollisuudet eri väylärakenteissa, kuten silloissa, meluesteissä ja tasoristeyksissä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelman tavoitteena on lisätä puun monipuolista käyttöä ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

”Kotimainen puu on alihyödynnetty raaka-aine liikenneinfrastruktuurissa. Puun käyttöä voidaan lisätä merkittävästi, sillä puulla on lukuisia käyttökohteita”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

”Nyt arvioidaan puun monipuoliset käyttömahdollisuudet ja varmistetaan, että väylähankinnoissa huomioidaan ympäristövaatimukset, materiaalin kierrätettävyys ja rakentamisen ekotehokkuus entistä paremmin”, jatkaa Berner.

Suunnittelukilpailu oppilaitoksille ja puu käyttöön aiempaa laajemmin

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelman toimenpiteet on jaettu neljään osioon:
1) nopeat toimenpiteet,
2) suunnittelu- ja hankintamallit,
3) tiedon ja osaamisen lisääminen sekä
4) puun monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Nopeana toimenpiteenä järjestetään liikenneinfrastruktuurin puurakentamiseen liittyvä suunnittelukilpailu yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Liikenneviraston tiehankkeiden suunnitteluohjeissa velvoitetaan jatkossa, että uusissa tiehankkeissa on arvioitava myös puun käyttömahdollisuudet. Tavoitteena on, että vuonna 2020 uusista silloista kymmenen prosenttia valmistettaisiin puusta. Tällä hetkellä valtion omistamilla väylillä puusiltojen osuus on 4,4 prosenttia.

Puuta käytetään paljon eri väylärakenteissa ympäri Eurooppaa. Liikennevirasto laatii kansainvälisen vertailuselvityksen puun käytöstä liikenneinfrassa ja ottaa Suomeen sopivat toimet käytäntöön. Lisäksi Liikennevirasto käynnistää selvityksen puusiltojen elinkaarikustannuksista. Yhdessä rakennusalan ja eri oppilaitosten kanssa selvitetään puutteet puurakentamisen koulutuksessa.

Ohjelmassa tunnistetaan puurakentamisen laajat mahdollisuudet. Puu sopii materiaaliksi muun muassa tasoristeyskansiin, meluesteisiin, valaisinpylväisiin, kaiteisiin ja portaisiin. Puun käyttöä edistetään myös tien varsien levähdyspaikoilla, metsässä luontokohteissa ja vesiväylien rakenteissa. Lisäksi varmistetaan, että puuta voidaan käyttää yhä rata- ja vaihdepölkkyjen rakentamisessa, kun kyllästeaine kreosootin käyttöä rajoitetaan EU:ssa.

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla on laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma, jota Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla toteutetaan.

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330