Ministeri Essayah: EU:n proteiiniomavaraisuutta on vahvistettava

Uutinen - Julkaistu 9.4.2024

Maatalousministerit kokoontuivat puheenjohtajavaltio Belgian järjestämään epäviralliseen maatalousministerikokoukseen Belgian Genkiin 7.-9 huhtikuuta. Kokouksen aiheena oli EU:n proteiinituotannon omavaraisuuden vahvistaminen osana strategista autonomiaa. Suomea kokouksessa edusti maatalousministeri Sari Essayah. Ministeri tapasi kokouksessa myös kahdenvälisesti Ranskan ministeri Marc Fesneaun biotalouden ja metsäasioiden tiimoilta.

Maatalousministerit pitävät EU:n proteiinituotannon vahvistamista tärkeänä keinona EU:n huoltovarmuuden ja strategisen autonomian vahvistamisessa. Valkuais-, öljy-, nurmi- ja viljakasvituotannon kehittäminen sekä teollisuuden sivutuotteet, eläinperäiset rehuraaka-aineet ja uudet proteiinilähteet sekä kalastus nousivat esiin keskustelussa. Ministerit painottivat tutkimuksen- ja innovaatioiden merkitystä, jotta EU:n valkuaisomavaraisuutta voidaan kehittää. Jäsenvaltiot näkivät tarpeelliseksi päivittää EU:n komission vuonna 2018 julkaisema proteiinistrategia, jotta riippuvuus kasviproteiinin tuonnista ja eritysesti soijan tuonnista vähenee.

”EU:n oma korkeaproteiinisen kasvivalkuaisen tuotanto ei ole ollut riittävää. Covid-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat ikävällä tavalla konkretisoineet EU:n liiallisen riippuvuuden valkuaisen tuonnista ja sen tuomat riskit. On tärkeää vähentää tuontiriippuvuutta erityisesti fossiilisessa energiassa, lannoitteissa ja valkuaisrehun raaka-aineissa”, ministeri Sari Essayah kertoi aiheen  taustoista.

Valkuaisaineomavaraisuuden merkitys huoltovarmuuden ja ruokaturvan kannalta on tunnistettu myös hallitusohjelmassa, ja asiaa käsitellään osana ruoantuotannon pitkän aikavälin strategiatyötä. Ministeri Essayah näkee valkuaisomavaraisuuden vahvistamisen tärkeänä myös Euroopan unionin tasolla.

”Kilpailukykyinen oma valkuaistuotanto ja hankintaketjujen monipuolistaminen parantavat omavaraisuutta, jonka vahvistamisen eri osa-alueilla tulisi olla seuraavan komission työohjelmassa. On myös pidettävä huolta kannattavuudesta, sillä se on edellytys tuotannon lisäämiselle”, ministeri Sari Essayah linjasi kokouksessa.

Ministeri Essayah tapasi kokouksen yhteydessä Ranskan maatalousministeri Marc Fesneaun. Ministerit keskustelivat EU:n biotalousstrategiasta, EU:n metsäkatoasetuksen toimeenpanoon liittyvistä haasteista sekä Suomen ja Ranskan välisestä yhteistyöstä metsäasioissa.

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221
Erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.4.2024


Aihetunnisteet: maatalous, ruoka