Ministeri Leppä: Hallitus panostaa metsien kasvuun – Tuhkalannoitukselle tukea

Uutinen - Julkaistu 4.2.2020

Vuosaareen ilmastoseminaariin kokoontunut hallitus haluaa vahvistaa maankäyttösektorin nielua. Tavoitteen tukemiseksi hallitus linjasi metsien kasvua lisäävän tuhkalannoituksen tukemisesta ja metsitystä koskevan lain antamisesta.

Hallitus asetti tavoitteeksi, että maankäyttösektorin hiilensidonta vahvistuu hallitusohjelman mukaisin toimin suhteessa nykytoimiin vähintään 3 miljoonalla hiilidioksiditonnilla vuoteen 2035 mennessä.

Hiilensidontaa voidaan lisätä tuntuvasti metsien kasvua vahvistamalla. Siksi laajennamme tuhkalannoituksen tukea määräajaksi. Metsänomistajien kannattaa tarttua mahdollisuuteen ripeästi, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkan käyttö parantaa turvemaiden vesitasapainoa ja vähentää tarvetta kunnostusojituksille. Lannoituksen kasvua lisäävä vaikutus suometsissä voi näkyä useiden vuosikymmenten ajan.

Biopolttoaineen palamisjätteenä lämpölaitoksissa syntyvä tuhka jää usein hyödyntämättä. Suometsiä lannoittamalla puusto voisi sitoa vuodessa 150 000 henkilöauton päästöjen verran hiilidioksidia.

Tuhkalannoituksen tukea laajennetaan asetusmuutoksella poistamalla vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tarkoituksena on, että tuhkalannoitukseen voisi saada tukea tulevasta  kesästä alkaen ja se olisi voimassa nykyisen Kemera-tukijärjestelmän loppuun.

Metsien kasvua voidaan vahvistaa lannoituksen lisäksi esimerkiksi jalostetun taimiaineksen käytöllä.

Tärkeintä on aktiivinen ja oikea-aikainen metsien hoito. Myös metsien terveydentilasta on pidettävä huolta, ministeri Leppä muistuttaa.

Metsitystä tukemaan oma laki

Hallitus päätti myös valmistella metsitystä tukevan lain siten, että se astuu voimaan heti ensi vuoden alussa. Lain perusteella maanomistaja voisi saada tietyin ehdoin tukea metsitykseen. Esitys on valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä ja lähtee lausuntokierrokselle kevään aikana

Tavoite on saada erityisesti joutoalueista ja peltoheitoista uutta metsämaata. Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja tai luontoarvojen kannalta tärkeitä niittyjä ei pidä metsittää, Leppä sanoo.

Arvioitu metsityspotentiaali Suomessa on 40 000  250 000 hehtaarin välillä. Kansallisessa metsästrategiassa tavoitteena on nostaa metsien kasvu 107 miljoonasta kuutiometristä 115 miljoonaan kuutioon vuoteen 2025 mennessä.

Kts. myös valtioneuvoston tiedote 3.2.2020

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 029 516 2447
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.2.2020