Ministeri Leppä: Metsien kasvunlisäys osaksi ilmastopolitiikkaa

Uutinen - Julkaistu 23.1.2020

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä haluaa nostaa metsien kasvunlisäyksen osaksi Suomen ilmastopolitiikan keinovalikoimaa. Metsien kasvun nostaminen vahvistaa myös metsien hiilinielua.

– Maailman kunnianhimoisin tavoite saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä tarkoittaa myös sitä, että meidän on panostettava entisestään metsien kasvuun, ministeri Leppä sanoo.

Kansallisessa metsästrategiassa tavoitteena on nostaa metsien kasvu 115 miljoonaan kuutioon vuoteen 2025 mennessä. Yksi tehokkaimmista kasvun lisäämisen keinoista on jalostettujen puuntaimien käyttö metsän istutuksessa.

– Kasvutavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön. Tarvitsemme paitsi aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa, myös jalostettua taimiainesta, Leppä painottaa.

Leppä esitti näkemyksensä Luken taimijalostukseen erikoistuvan KASVU1-tutkimustilan avajaisissa Savonlinnassa. Lisätoimia tarvitaan, sillä nykykehityksellä 115 miljoonan kuution kasvu saavutettaisiin Luken arvion mukaan vasta vuonna 2050. Tällä hetkellä metsien vuotuinen kasvu on noin 108 miljoonaa kuutiometriä.

Jalostamisen avulla voidaan tuottaa puuntaimia, jotka kasvavat nopeammin ja kestävät paremmin vaihtelevia ilmasto-oloja tai tauteja.

– Taimijalostuksella varaudutaan myös muuttuvan ilmaston tuomiin riskeihin. Metsätuhot Keski-Euroopassa ja metsäpalot Kanadassa ja Venäjällä ovat osoittaneet, että metsien korkeaa hiilinielua ei pidä ottaa annettuna. Myös metsien terveydestä on pidettävä huolta, ministeri Leppä toteaa.

Metsien kasvun lisäys on osa valmisteilla olevan maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimenpiteitä. Jalostetun taimiaineksen lisäksi kasvua voidaan vahvistaa esimerkiksi suometsien tuhkalannoituksella.

Vierailu Savonlinnassa on ensimmäinen osa ministeri Lepän Ratkaisujen kiertuetta, jonka aikana hän tutustuu eri puolilla Suomea luonnonvara-alan ilmastotoimiin. Leppä keskustelee luonnonvara-alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden sekä paikkakunnan nuorten kanssa siitä, mitä jo nyt tehdään ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä innovaatioita alueilla on keksitty.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Annukka Kimmo, p. 050 478 0226 (Ratkaisujen kiertue)
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868 (Ilmastotoimet)

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  20.1.2020