Ministeri Leppä: Saaristo- ja vesistömatkailua tuettava kansallisella ympäristölaatumerkillä

Uutinen - Julkaistu 24.5.2018

Ympäristö- ja luontoarvojen merkityksen kasvua voidaan hyödyntää nykyistä enemmän Suomeen suuntautuvassa matkailussa, katsoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministeri Leppä esittää, että Suomessa käynnistetään erityisesti pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille kohdistetun ympäristölaatumerkin suunnittelu. Sen tulisi olla kustannuksiltaan niin edullinen, että pienetkin kriteerit täyttävät yritykset voivat ottaa sen käyttöön. Useimmissa Euroopan maissa tällaisen kansallisen merkin näkyvän esille tuomisen  on havaittu tukevan matkailun kehitystä.

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Hanna Kososen mukaan mahdolliset Brexitistä aiheutuvat leikkaukset EU-rahoitukseen on hoidettava tasapuolisuusperiaatteella siten, että saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun kehitysedellytykset turvataan uudella vuonna 2021 alkavalla EU-ohjelmakaudella.

Leppä ja Kosonen puhuivat Saaristoasiain neuvottelukunnan teettämän Saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet- hankkeen raportin julkistustilaisuudessa 22. toukokuuta Säätytalolla.

Hankkeen raportti sisältää 80 hyvää tuotetta ja 16 hyvää toimintatapaa Suomesta ja ulkomailta. Niistä voidaan ottaa oppia vesistömatkailun kehittämiseen yritys- ja aluetasolla. Hankkeen konsultteina toimivat Hannu Komu Onvisio Consulting- ja Sari Selkälä Caprice Consulting –yrityksistä.

Saaristo-, rannikko- ja vesistöatkailun hyvät tuotteet -hankkeen raportti (linkki)

Lisätietoja:
Konsultti Hannu Komu, Onvisio, puh. 0400 615756, hannu.komu@onvisio.fi;

Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, Jorma Leppänen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0400 744 900, jorma.leppanen@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.6.2018.


Aihetunnisteet: matkailu, raportti, vesi