Ministeri Leppä: Suomella tulee jatkossakin olla oma itsenäinen metsäpolitiikkansa

Uutinen - Julkaistu 23.6.2021

Metsä ja ilmasto ovat tänä kesänä tapetilla EU:ssa. Luvassa on tiukkoihin päästövähennyksiin pyrkivä Fit for 55 -lakipaketti, uusi EU:n metsästrategia sekä uusiutuvan energian RED II -direktiivin päivitys. Kaikista näistä keskusteltiin vilkkaasti metsäneuvoston kokouksessa 18.6.

Fit for 55 -paketti on yksi etappi matkalla kohti hiilineutraalia Eurooppaa vuoteen 2050 mennessä. Paketti kirittää päästövähennystavoitteita. EU:n nykyinen päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä on 40 prosenttia. EU:n ilmastolaissa sovittiin, että uusi kunnianhimoisempi tavoite on vähentää nettopäästöjä 55 prosenttia. Paketissa on toistakymmentä ilmastoa koskevaa lainsäädäntöesitystä.

Metsäsektorin huomio kiinnittyy erityisesti maankäytön hiilinieluja koskeviin sääntöihin ja niiden kehittämiseen (LULUCF) sekä uusutuvan energian RED II -direktiivin päivitykseen, jossa avataan ennakkotietojen mukaan uudelleen kestävyyskriteerit. Taksonomia-asetus asettaa puolestaan kuusi ympäristötavoitetta, jotka sisältävät kriteerit myös metsien käsittelylle. Tällä hetkellä käynnissä on kansallinen kannanmuodostus aiheesta.

EU:n uusi metsästrategia julkistetaan heinäkuussa

Metsäneuvosto keskusteli vilkkaasti EU:n uudesta metsästrategiasta, joka julkistetaan heinäkuussa. Strategia on Suomelle ja sen metsäalalle erittäin tärkeä. Strategiassa ennakoidaan olevan aiempaa kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet, jotka ottavat entistä vahvemmin huomioon ilmaston hiilinielujen kasvattamisen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelun. Samalla metsätaloutta viedään yhä enemmän ilmasto- ja ympäristöpolitiikan vaikutuksen alaisuuteen. Suomi muodostaa kantansa EU:n metsästrategiasta elokuussa.

Metsäneuvostossa korostettiin, että tulevien strategia- ja lainsäädäntöpakettien kokonaisuus on analysoitava huolellisesti, ja että EU:n metsästrategiassa on tärkeää huomioida metsien merkitys ja rooli eri maissa. Suomen tulevassa kannassa huomioidaan kaikki kestävyyden osa-alueet eli ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma.

– On selvää, että kukin jäsenvaltio päättää itse metsäpolitiikastaan ja Suomella tulee jatkossakin olla oma itsenäinen metsäpolitiikkansa. EU:n metsästrategia ei saa muuttaa perussopimuksiin perustuvia toimivaltasuhteita komission ja jäsenvaltioiden välillä. Metsäpolitiikan tulee olla myös jatkossa kansallisen päätöksenteon piirissä, tästä tulemme pitämään kiinni, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Myös kansallisen metsästrategian uudistaminen on alkanut. Tavoitteena on, että metsäneuvoston esitys uudeksi metsästrategiaksi valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 23.6.2021


Aihetunnisteet: EU, metsä