Ministeri Lintilä: Metsäteollisuudella on eväät toimia vähähiilisyyden murroksen edelläkävijänä – valtiovallan on tarjottava kannustimia

Uutinen - Julkaistu 25.8.2020

– Meidän on pidettävä politiikkatoimin huolta teollisuuden kilpailukyvystä ja suomalaisesta työstä. Tarvitaan ennakoivaa energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä pitkäjänteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaa, muistutti elinkeinoministeri Mika Lintilä 25.8.2020 Metsäteollisuus ry:n tilaisuudessa, jossa pohdittiin teollisuuden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja millaisia poliittisia valintoja tavoitteissa onnistumiseen.

– Metsät ovat merkittävin ihmisen hallinnassa oleva mekanismi kasvihuonekaasujen poistamiseksi ilmakehästä. Suomen poikkeuksellisen suuri metsäpinta-ala ja hiilinielujen vaaliminen ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, Lintilä totesi.

Lintilä painotti, että pyrkiminen kestävään kehitykseen edellyttää kaikkien toimijoiden osallistumista ilmastotalkoisiin. Eri toimialojen vähähiilisyystiekartat ovat kaikkia kannustava väline. Tiekartat tarjoavat tarkemman käsityksen toimialojen mahdollisuuksista vähentää päästöjään ja siitä, mitä vähäpäästöisyys edellyttää.

– Metsäteollisuuden laatimassa ilmastotiekartassa kuvaillaan tulevaisuuden toimintaympäristöä, joka on kilpailukykyinen, houkutteleva investoinneille, sähköistyvä ja innovatiivinen. Tämän keskiössä on vähäpäästöinen, hinnaltaan kilpailukykyinen ja toimitusvarma sähkö sekä pitkäjänteinen TKI-politiikka. Selvää myös on, että teollisuutemme kustannukset eivät voi pitkässä juoksussa olla kilpailijamaita korkeammat, ministeri Lintilä painotti.

– Fossiilisista luopuminen on tehokkain keino ajaa päästöjä alas. Tavoite on pitää elinkelpoinen ja kilpailukykyinen metsäteollisuus Suomessa. Tuleva tuki- ja verouudistus selkeyttää ja vakauttaa tilannetta – eihän kenenkään tavoitteena ole, että veroja ja tukitasoja muutetaan vuosittain, Lintilä muistutti.

– Sähköveron laskeminen EU-minimiin on tärkeä kilpailukykyämme tukeva ratkaisu. Energiaverouudistusta käydään läpi tulevassa budjettiriihessä. Myös päästökauppakompensaation jatkosta olisi hyvä saada ratkaisu. Lisäksi hallituksen ilmastotavoitetta palvelemaan valmistellaan kestävän verotuksen tiekartta, Lintilä listasi.

– Suomalaiset metsäteollisuuden yritykset ovat maailmankuuluja ja niiden osaaminen alan huippua. Yhteiskunnan saumaton tuki on silti elintärkeä osa monenkeskistä yhteistyötä, jossa elinvoimainen investointiympäristö tulee ratkaisemaan sen, minne kansainväliset investoinnit kohdistuvat, Lintilä tiivisti.

Lisätiedot:
elinkeinoministeriön erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118


Aihetunnisteet: ilmasto, ilmastonmuutos, uutiset