Ministeri Lintilä ohjastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston elinkeino-, alue- ja energiaministereiden kokoukset 16.-17.9.

Uutinen - Julkaistu 31.8.2021

Suomi järjestää puheenjohtajamaana Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 ministerikokoukset. Elinkeinoministeri Mika Lintilä johtaa puhetta Kestävän kasvun ministerineuvoston (MR-TILLVÄXT) kolmen kokoonpanon kokouksessa. Ne järjestetään 16.9. (elinkeinoministerit ja alueministerit) ja 17.9. (energiaministerit) järjestetään hybridikokouksina* Helsingissä. 

Kokousten yhteisteema on ”Pohjoismaiden vahvuudet vihreässä elpymisessä – kestävä ja digitaalinen tulevaisuus”. Suomen puheenjohtajakauden aktiivisella yhteistyöllä pyritään luomaan entistä vihreämpi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti kestävämpi Pohjola.

Elinkeinoministerit keskustelevat koronasta, matkailusta ja mineraaleista

Elinkeinoministereiden kokous pidetään torstaina 16.9.2021. Kokouksen päätösasioina ovat koronapandemian vaikutukset elinkeinosektorilla ja elpymiseen liittyvä yhteistyö, kestävän matkailun edistäminen sekä kestävä mineraalien tuotanto.

Kokouksen aluksi kuullaan Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäen tilannekatsaus vuosien 2018–2021 yhteistyöohjelman tilanteesta ja sen yhteistä 2030-visiota tukevista elinkeinosektorin aloitteesta.

Ministerit pohtivat koronapandemian vaikutuksia pohjoismaiseen yhteisöön ja erityisesti elinkeinosektorin tilannetta koronaepidemian jälkeen, sekä sitä, mitä mahdollisuuksia pohjoismaisella yhteistyöllä on edistää elpymistä. Asiakohdan avainalustuksena kuullaan F-Securen toimitusjohtajan Risto Siilasmaan puheenvuoro pandemian vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista elinkeinoelämälle. Ministereiltä odotetaan linjausta pohjoismaisen yhteistyön uusien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Toisena päätösasiana on aloite, joka tähtää Pohjoismaisen matkailun yhteistyösuunnitelman ja muiden matkailupoliittisten prioriteettien toimeenpanoon vuosina 2021–2024. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa matkailualan kestävää kehitystä ja edistää alan elpymistä koronapandemiasta. Ministerit päättävät aloitteen toteuttamisesta ja sen rahoituksesta.

Kolmantena päätösasiana on kestävä mineraalien tuotanto. Ministerit päättävät, miten Pohjoismaat jatkossa käsittelevät raaka-aineasioita, mihin toimenpiteisiin korvamerkittyä rahoitusta kohdistetaan. Kokouksessa julkistetaan myös pohjoismaiden kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä selvitys, jonka esittelee Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pääjohtaja Kimmo Tiilikainen. GTK on koordinoinut selvityksen tekoa.

Asiakohdassa kuullaan myös Euroopan komission raaka-aineyksikön (DG Growth) johtajan Peter Handleyn puheenvuoro Pohjoismaiden potentiaalisesta roolista raaka-ainesektoria koskevissa asioissa.

Alueministereiden aiheina vihreä elpyminen ja monipaikkaisuus

Alueministereiden kokous järjestetään torstaina 16.9.2021 heti elinkeinoministerikokouksen jälkeen. Kokouksen aiheina ovat vihreä elpyminen ja monipaikkaisuus.

Pääsihteeri Paula Lehtomäen tilannekatsauksen jälkeen ministerit keskustelevat monipaikkaisuudesta alueiden sekä kaupungin ja maaseudun elinvoiman vahvistajana. Monipaikkaisuuden näkymiä Pohjoismaissa avaa Pohjoismaiden aluekehityksen tutkimuskeskuksen (Nordregio) johtaja Rolf Élmer. Kokouksessa päätetään monipaikkaisuuteen liittyvän selvityshankkeen käynnistämisestä.

Ministerit käyvät myös pyöreän pöydän keskustelun koronapandemian aluevaikutuksista, vihreän elpymisen mahdollisuuksista erilaisille alueille sekä eri maiden elpymistä tukevista toimista ja niiden rahoituksesta.

Asiakohdan avainalustukset pitävät aluetalouden ja -kehityksen asiantuntija, taloustieteen professori Jens Suedekum Düsseldorfin yliopistosta sekä aluetalouden ja kestävän kasvun aiheista Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa.

Energiaministereiden aiheina ilmastoneutraalius, sähköistyminen, vety ja uudet teknologiat

Energiaministereiden kokous järjestetään perjantaina 17.9. Pääaiheina kokouksessa ovat energia-alan yhteistyöohjelman 2022–2024 hyväksyminen, sähkömarkkinayhteistyö sekä uusiin energiateknologioihin liittyvä yhteistyö.

Kokouksen avainalustuksen ilmastoneutraaliudesta ja sen edistämisestä pitää Exxon Mobilin hallituksen jäsen Kaisa Hietala. Myös pääsihteeri Paula Lehtomäki pitää kokouksen aluksi tilannekatsauksen.

Ministereiden hyväksyttävänä on Sähkömarkkinatyöryhmän päivitetty tiekartta vuoteen 2030. Asiakohdassa keskustellaan myös merituulivoiman kehittämisestä. Keskustelun pohjaksi tutkija Klaus Skytte Nordisk Energiforskning -laitokselta (Pohjoismainen energia-alan tutkimuslaitos) esittelee tuloksia sähköistymisen skenaarioanalyysistä.

Ministerit hyväksyvät myös energia-alan yhteistyöohjelman vuosille 2022–2024 ja keskustelevat ”Meidän Visio 2030” -toimenpideohjelmasta energiasektorilla.

Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n vihreästä elvytyksestä ja vihreän kehityksen (Green Deal) -ohjelmasta, painopisteinä energiatehokkuus ja uusiutuva energia. Keskustelua pohjustaa avainalustajana energiakomissaari Kadri Simson, joka kertoo videotallenteella Euroopan komission 14.7.2021 julkistamasta Fit for 55 -valmiuspaketista eli ilmastopaketista.

Ministerit keskustelevat myös sektori-integraatiosta ja uusista teknologioista, aiheina muun muassa pohjoismainen vety sekä hiilen talteenotto, käyttö ja varastointi sekä yhteispohjoismaisen hankkeen ensimmäiset tulokset. Ministereiltä odotetaan päätöksiä alan seuraavista toimista.

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Suomi toimii vuoden 2021 pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana. Suomen puheenjohtajuusohjelma nojautuu Pohjoismaiden ministerineuvoston uuteen visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja yhdentynein alue vuoteen 2030 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialueilla tärkeitä teemoja ovat vähähiilisyys ja digitalisaatio, bio- ja kiertotalous, luonnonvarojen kestävä käyttö ja uudet kestävän kehityksen kriteerit täyttävät innovaatiot, vihreä ja digitaalinen siirtymä kestävän kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittajana, kaupunkiyhteistyö, sekä talouden ja yhteiskunnan huoltovarmuus sekä liikkuvuuden palauttaminen. Resilienssin ja luotettavuuden ylläpitäminen korostuvat yllättävissä kriisitilanteissa, kuten koronapandemian aikana.

* korjattu 31.8.2021 klo 14.50 (hybridikokouksina).

Lisätiedot:
johtaja Mia Hurtta, TEM, puh. 029 504 7086 (EU- ja kv. asiat)
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 029 504 7171
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh.  029 506 4216 (elinkeinoministerit)
neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen, TEM, puh. 029 506 0550 (alueministerit)
neuvotteleva virkamies Maria Kekki, TEM, puh. 029 504 7108 (energiaministerit)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 31.8.2021