Ministeri Tiilikainen: Energiantuotannon päästöjen ripeä lasku tervetullut

Uutinen - Julkaistu 10.12.2018

– Tervehdin ilolla Energiateollisuus ry:n uutta arviota sähkön ja lämmön tuotannon päästöjen nopeasta alentumisesta ensi vuosikymmenillä. Se on tärkeä osa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa Suomessa, sanoo asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Energiateollisuus arvioi tänään 7.12.2018 YLE:n uutisten mukaan, että toimialan päästöt olisivat jo vuonna 2030 selvästi pienemmät kuin hallituksen vuoden 2016 Energia- ja ilmastostrategiassa arvioitiin. Tämä on seurausta ennakoitua nopeammasta irtautumisesta fossiilisista energialähteistä.

Energiateollisuuden laskelmien mukaan sähkön ja lämmöntuotannon päästöt puolittuvat 7 miljoonaan hiilidioksiditonniin vuonna 2030 ja alenevat noin yhteen miljoonaan tonniin vuoteen 2040 mennessä.

– Tämä on hyvä uutinen. Se kertoo, että kun on tahtoa, myös keinot löytyvät. Hallituksen päätös kivihiilen käytön lopettamisesta vauhdittaa isoja kaukolämmöntuottajia korvaamaan kivihiilen muun muassa teollisuuden ja palveluiden hukkalämmöillä, monipuolisilla lämpöpumppuratkaisuilla ja metsäteollisuuden sivutuotteilla, sanoo Tiilikainen.

Myös turve korvautuu entistä enemmän uusiutuvalla metsähakkeella, ja energiapuun käyttö kasvaa selvästi. Energiateollisuuden laskelmien mukaan nopeampi fossiilisista luopuminen voidaan tehdä kuitenkin jopa Energia- ja ilmastostrategiassa hahmoteltua pienemmällä puun käytöllä.

– Metsien raaka-aine ohjautuu siis jatkossakin korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, ainespuuta ei polteta Suomessa tulevaisuudessakaan, toteaa Tiilikainen.

– Energiateollisuuden tuoreet laskelmat helpottavat myös eduskuntapuolueiden työtä, kun etsimme vetämässäni työryhmässä pääministeri Juha Sipilän toimeksiannosta yhteisiä tulevaisuuden linjauksia Suomen ilmastopolitiikalle, arvioi Tiilikainen.

Lisätiedot:
ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823 (energia-asiat)
ministeri Tiilikaisen erityisavustaja Taru Savolainen, puh. 040 535 8622 (ympäristöasiat)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.12.2018