Ministeriöiden pikaisiin selvitys- ja tutkimustarpeisiin haettavana määrärahaa 16.9. saakka

Uutinen - Julkaistu 31.8.2015

Selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen hakeminen (vuoden 2015 täydentävä haku)

Valtioneuvoston kanslia julistaa 26.8. alkaen haettavaksi vuoden 2015 valtioneuvoston päätöksentekoa tukevia selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja (yhteensä 525 000 €).

Haulla täydennetään valtioneuvoston 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.  Suunnitelmassa varattiin nyt haettavaksi julistetut määrärahat valtioneuvoston ja sen ministeriöiden määrittelemiin pikaisiin selvitys- ja tutkimustarpeisiin.

VN_haku_syyskuu2015

 

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita. Haettavaksi julistettavissa teemoissa ei myönnetä avustuksia palveluja suorittavien omiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hakemuslomake liitteineen tulee lähettää ensisijaisesti sähköisesti 16.9.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen: vnteas@vnk.fi. Hakemuslomakkeen liitteet toimitetaan yhtenä erillisenä pdf-tiedostona myös sähköisesti. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, hakemus toimitetaan paperiversiona osoitteeseen: Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki).

Päätökset käynnistettävistä selvitys- ja tutkimushankkeista pyritään tekemään viimeistään 5.10.2015 mennessä.

Osasta nyt haettavana olevia teemoja järjestetään myös kaikille avoimia infotilaisuuksia. Lisätiedot alla:

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen 2015 täydentävän haun hankkeesta ”Ympäristöllisten lupamenettelyjen ns. yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot (VNK/1409/48/2015)” järjestetään avoin infotilaisuus 8.9. klo 13-14, Säätytalo Sali 8. Tilaisuuden alussa OTT Kari Kuusiniemi alustaa lyhyesti ns. yhden luukun periaatteesta. Tilaisuudesta tehdään lyhyt muistio, joka julkaistaan tilaisuuden jälkeen valtioneuvoston sivustolla.

Ilmoittautumiset 4.9. klo 10 mennessä: merja.pylkkanen@ymparisto.fi

Lisätietoa: riitta.ronn@ymparisto.fi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen 2015 täydentävän haun hankkeesta ”Kokeilurahaston perustamismahdollisuudet ja toimintamuotojen vaihtoehdot (VNK/1414/48/2015)” järjestetään infotilaisuus 11.9. klo 12-13, Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 313). Kokoamme tilaisuudessa keskustelussa esille nousseista kysymyksistä ja vastauksista lyhyen koosteen, joka on tilaisuuden jälkeen saatavissa valtioneuvoston sivustolla.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 9.9. mennessä: vnteas@vnk.fi.

Lisätietoa: Anna-kaisa.lahteenmaki-smith@vnk.fi